Frågor och svar

Om Safe Construction Training

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om den kostnadsfria onlineutbildningen Safe Construction Training. Vi har delat upp frågorna under rubrikerna Konto, inloggning, bokning, Om kursen, Mina sidor/intyg, ID06 och Felmeddelanden.

Konto, inloggning, bokning 

1. Varför måste jag skapa konto? 

För att kunna genomföra utbildningen måste du logga in via ditt personliga konto. Dina uppgifter och resultatet sparas i vårt system så att du kan få ett intyg och registrera din kompetens i ID06. 

2. Jag kan inte logga in? Vad beror det på? 

Många problem beror på valet av webbläsare, vi rekommenderar Google Chrome. Se till så att webbläsaren inte blockerar cookies från tredje part, gå till webbläsarens inställningar – sekretess och säkerhet – godkänn alla cookies. Kontakta oss på info@buc.se om detta inte hjälper. 

3. Jag har registrerat fel mejl när jag skulle skapa konto, hur gör jag? 

Ta kontakt med oss på info@buc.se så hjälper vi dig. 

4. Jag stavade fel på min e-post. 

Ta kontakt med oss på info@buc.se så hjälper vi dig. 

5. Jag får inget bekräftelsemejl för att bekräfta mitt konto?

Det kan dröja en stund innan mailet kommer fram. Kontrollera om det hamnat i skräpposten. Kontakta oss på info@buc.se så hjälper vi dig. 

Välj inloggning via bankID för smidig registrering och inloggning. 

6. Kan jag boka kursen åt anställda eller behöver varje person boka själv?

Ja, du kan boka utbildningen åt personer som arbetar på samma företag som du själv. Men när det gäller våra onlineutbildningar kan det vara enklare att låta deltagarna boka utbildningen på egen hand i samband med att de registrerar sina konton på buc.se.

7. Jag bokar åt flera olika bolag/org.nr, hur gör jag? 

Det går endast att boka utbildningar för det organisationsnummer din användare är kopplad mot. Det bästa är att deltagarna på egen hand bokar utbildningen i samband med att de registrerar sitt konto på buc.se.

8. Jag har inte svenskt personnummer. 

Den som saknar svenskt personnummer registrerar istället sitt nationella ID-nummer. Välj rätt land i listan och ange det nationella ID-numret i efterfrågat format. 

Om kursen 

1. Kan vi genomföra utbildningen i grupp? 

För att få ett intyg och/eller registrera utbildningen i ID06 kompetensdatabas behöver varje deltagare genomföra utbildningen via sitt personliga inloggningskonto på buc.se. Utbildningen kan användas som diskussionsunderlag eller genomgång i grupp, men för att erhålla intyg/registrering hos ID06 krävs att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto.

2. Hur lång tid tar utbildningen? 

Utbildningen tar cirka 1-2 timmar. 

3. Hur länge är utbildningen giltig? 

Resultatet från Safe Construction Training är giltigt i fem år.

4. Vem måste gå när den blir obligatorisk för Byggföretagens medlemmar?

Byggföretagen har beslutat att samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser i byggproduktion eller med produktionsrelaterade uppgifter vid Byggföretagens medlemsföretag, eller är verksamma på en byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar, ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt testresultat för Safe Construction Training. Kravet gäller alltså när Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivar- och/eller samordningsansvar.

Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Medlemsföretaget ansvarar för att deras personal genomfört utbildningen.

5. Vad gäller för mig som inte är medlem i Byggföretagen?

Utbildningskravet gäller samtliga personer som är verksamma vid arbetsplatser där ett av Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Syftet med utbildningen är minimera riskerna för arbetsplatsolyckor – alla ska komma hem efter arbetsdagens slut. Vi rekommenderar alla inom branschen att gå Safe Construction Training, som är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Därför är utbildningen kostnadsfri och öppen för alla.

6. Vem ansvarar för att UE genomför utbildningen? 

Eftersom utbildningen är obligatorisk för att vara verksam på byggarbetsplatsen så måste den som samordnar arbetsmiljön se till att UE har genomfört den. Det kan krävas vid upphandlingen, eller genom att den krävs via arbetsmiljöplanen.

7. Hur kan vi redan i förfrågningsunderlag och avtal se till att de som vi anlitar har genomför utbildningen?

Nedanstående formulering kan vara ett sätt:

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara verksam inom arbetsområdet ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training. Resultatet från utbildningen ska vid tidpunkten för det aktuella arbetet vara godkänt och giltigt. Vad gäller egna anställda eller inhyrda svarar entreprenören i egenskap av arbetsgivare eller inhyrare för att dessa uppfyller kravet på godkänd utbildning. Vad gäller anställda eller inhyrda hos underentreprenör och leverantör åligger det entreprenören att i sin tur avtala med underentreprenör och leverantör om motsvarande skyldighet för deras personal.

8. Hur kan vi skriva in i arbetsmiljöplanens ordnings- och skyddsregler att Safe Construction Training är obligatorisk på arbetsplatsen?

Det kan vara lämpligt att skriva in utbildningen under egen underrubrik i ordnings- och skyddsreglerna enligt nedan:

Safe Construction Training
Alla personer som är verksamma på denna arbetsplats ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training och ha godkänt testresultat från utbildningen. Intyg på detta ska kunna uppvisas för BAS-U. Samma kriterier gäller för Safe Construction Training som för ID06. Detta innebär till exempel att även städpersonal och besiktningsmän som är verksamma på byggarbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen och kunna uppvisa godkänt testresultat, medan till exempel en person som befinner sig på arbetsplatsen under kortare tid och som då enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven plats, inte behöver ha genomgått utbildningen. Kravet gäller inte heller för till exempel en beställarrepresentant eller mäklare som gör ett besök på arbetsplatsen för att se hur bygget fortskrider.

9. Språk – kommer utbildningen på fler språk? 

Safe Construction Training finns på 10 språk: CzechEnglishEstonianFinnishGermanLithuanianPolishRussianSlovak, Svenska.
Det finns i dagsläget inga planer på att översätta den till ytterligare språk. 

Mina sidor/intyg 

1. Jag har ingen länk till kursen på Mina sidor?

Säkerställ att du använder samma mejladress och organisationsnummer som i bokningen. Har du bokat in kollegor men glömt dig själv? Kontakta info@buc.se för kontroll och åtgärd.  

2. Jag har bytt företag – hur gör jag?  

Kursen registreras på individnivå hos ID06 och det spelar ingen roll vilket företag du var knuten till tidigare. Om du vill boka en ny kurs i ditt nya företag, mejla till info@buc.se 

3. Min bokare har bokat in mig men jag har ingen utbildning på Mina sidor?

För att bokningen ska kunna kopplas till Mina sidor måste e-postadress och organisationsnummer i bokningen matcha den e-post och organisationsnummer du registrerat för ditt konto. Kontakta info@buc.se om du behöver redigera uppgifterna på ditt konto. 

4. Jag har gått utbildningen men får inget intyg?

Starta kursen och säkerställ att du genomfört kursens alla tre delar. Om du är godkänd på alla tre delar men fortfarande inte ser ditt intyg mejla till info@buc.se.

ID06

1. Varför finns inte min kurs på ID06? 

Kontrollera att du har ett godkänt resultat på Mina sidor på buc.se. Om du är godkänd saknas ett samtycke för överföring av kompetenser. 

2. Hur lämnar jag mitt samtycke? 

Du lämnar ditt samtycke till registrering i ID06 på Mina sidor här på buc.se. 

3. Hur lång tid efter jag har gått kursen får jag den på ID06? 

Senast en halvtimme efter godkänd utbildning.  

4. Varför syns inte utbildningen i infobrick? 

Infobric hämtar uppgifter från ID06. Det kan ta upp till en vecka innan infobric uppdateras. Logga in direkt på ditt ID06-konto för att se om utbildningen finns där. 

5. Jag har inte ID06 men är på byggarbetsplatser – vad gör jag då?  

Efter avslutad utbildning kan du ladda ner ditt intyg på Mina Sidor. 

6. Kan vi som företag se om våra anställda genomfört kursen?

I ID06 kompetensdatabas ser ni som företag era anställdas kompetenser. Förutsatt att deltagaren lämnat sitt samtycke så registreras utbildningen automatiskt i ID06.

Felmeddelanden 

Felmeddelande 1: ”Användaruppgifter kunde inte hämtas”

Uppdatera Chrome. Om felmeddelandet kvarstår kontakta info@buc.se

Felmeddelande 2: “Webbplatsen har tekniska problem” 

Du har påbörjat flera inloggningar samtidigt. Logga ut från samtliga webbläsare. Kopiera länken och klistra in: buc.se/logout