”Jag brinner för entreprenadjuridik och pedagogik”

Möt Linda Widding Bisenius som utbildar i AB 04 – Utförandeentreprenad – klassrum och distans, ABT 06 – Totalentreprenad – klassrum och distans, AB/ABT – Hinder och störningar i produktion – distans.

Berätta om dig själv!

Jag är utbildad jurist och har arbetat med utbildning i juridik de senaste 15 åren, både inom Yrkeshögskolan och med företagsutbildning. Jag arbetar idag som utbildningsledare på Påhlmans Handelsinstitut och ansvarar bland annat för en utbildning inom entreprenadupphandling: Entreprenadupphandlare – bygg och mark. Förutom att vara utbildningsledare så utbildar jag i entreprenadjuridik på Påhlmans samt att jag i konsultrollen håller kurser i entreprenadjuridik hos andra Yrkeshögskoleanordnare och för Byggbranschens Utbildningscenter.

Jag lever tillsammans med min man och våra två barn, och familjen i kombination med jobbet gör att det inte är svårt att fylla vardagens alla timmar! Jag älskar gamla svenska, svartvita filmer och engelska deckare – kommissarie Frost är en favorit. 

Varför är kunskaper inom entreprenadjuridik viktiga för branschen och hur kan det underlätta i det dagliga arbetet?

Det är våra entreprenadjuridiska standardavtal som anger spelreglerna mellan entreprenören och beställaren. Först när parterna förstår innebörden av spelreglerna kan vi få till den kommunikation och tydlighet som är så viktigt i entreprenader. Man kan bespara sig många bekymmer och kronor genom att behärska dessa spelregler.

Vilka kunskaper/insikter får deltagarna med sig?

I dessa kurser får deltagarna en bredd samt i viktiga delar även en fördjupad kunskap om våra standardavtal. Det som vi arbetar mycket med är att exemplifiera med riktiga fall från verkligheten. Gör vi det blir det lättare för våra deltagare att relatera entreprenadjuridiken till sin vardag!

Vad är det bästa med att vara utbildare?

Oj, det är så mycket! För det första är entreprenadjuridiken så oerhört rolig att få arbeta med. Sen har jag alltid brunnit för utbildning och pedagogik. En tidig karriärplan på högstadiet var att bli låg- och mellanstadielärare men så kom jag på andra tankar och blev jurist. Att få kombinera juridiken med att kompetensutveckla människor och kunna bidra till och underlätta i deras yrkesmässiga vardag är en ynnest!

Hur upplever du distansundervisningen?

Jag har utbildat på distans i många år nu, främst inom Yrkeshögskolan. När jag började hålla kurser på distans minns jag att jag blev förvånad över hur väl det fungerade med pedagogiken – klassrumsundervisningen var jag ju så van vid, så det var spännande att få ta sig an kurser på distans!

Självklart ställer distanskurser andra krav på både oss utbildare och kursdeltagarna, men jag är imponerad och stolt över att få vara med i denna utveckling! De kurser och det upplägg som Byggbranschens Utbildningscenter tagit fram är väl anpassade för distansformatet. Att kunna erbjuda traditionella klassrumskurser i ett anpassat format på distans är en oerhörd styrka och ett måste inför framtiden. Våra kursdeltagare får samma innehåll som vi erbjuder i klassrum, men med en helt annan flexibilitet. Behovet av utbildning och kompetens inom entreprenadjuridiken försvinner inte i en pågående pandemi!

Hur tror du framtiden för branschen och utbildningar ser ut?

Jag är övertygad om att distansutbildningarna är här för att stanna. I framtiden hoppas jag att traditionella klassrumskurser ska kompletteras av distanskurser – det finns behov av båda utbildningsformerna. Klassrumsutbildningarna erbjuder en fördjupad dynamik, medan distanskurserna ger en stor flexibilitet och utökande möjligheter att gå en kurs oavsett var man befinner sig rent geografiskt. Att vi under rådande läge ”tvingats” att ta fram kurser på distans för att fylla behovet av kompetensförsörjningen kommer vi kunna skörda frukten av även längre fram.

Vad är ditt bästa tips till någon som funderar på att gå en utbildning hos BUC?

Vänta inte – ta chansen redan idag! I det stora utbud som erbjuds av Byggbranschens Utbildningscenter – nu med många distansalternativ – är jag övertygad om att alla kan hitta en utbildning som passar deras specifika behov. Sedan finns det en stor kunskapsbredd och ett stort kunskapsdjup hos utbildarna inom Byggbranschens Utbildningscenter, så glöm inte att ställa era frågor, såväl i klassrum som på distans!

Se våra utbildningar inom entreprenadjuridik.