”Jag vill absolut påstå att denna utbildning har hjälpt mig framåt i mitt arbetsliv”

Säger Anders Johnsson, Projektledare, Lödde Plåt AB som läste Byggproduktionsledare utbildning tidigare. Hör kommer en Q & A med Anders om sin upplevelsen av utbildningen.

Var fann du information om utbildningen?

Jag fick frågan när jag tog steget från snickare till arbetsledare om jag ville gå denna utbildningen. Jag gick in och läste på hemsidan och var en självklarhet för mig att tacka ja.

Vilka kurser eller kursmoment har du haft mest nytta av i din arbetsroll/arbetsliv?

Utbildningen var väldigt lärorik och intensiv. Jag har tagit med mig delar från exempelvis entreprenadjuridik, BAM, Ledarskap, ritningsläsning osv men kort och gott är alla kurser väldigt nyttiga.

För mig har denna utbildning stärkt mitt ledarskap och den roll jag har idag. Det kan vara allt från vardagliga dialog med kollegor, andra entreprenörer och beställare men även hur avtal är skrivna och vad är vi uppköpta för att utföra i de olika projekten.

Hur kan vi driva projekten på ett så ekonomiskt och miljövänligt sätt som möjligt där även den psykiska och fysiska hälsan är bra? Svaret lär man sig kanske inte på utbildningen men själva tankesättet och att man projektanpassar dessa frågor, det tar jag absolut med mig.

Har utbildningen öppnat ”dörrar” och hjälpt dig fram i arbetslivet?

Jag hoppade på denna utbildning efter 4 månader som arbetsledare. Innan dess hade jag varit snickare i 14 år. Vid utbildningens slut var jag Platschef och nu jobbar jag som Projektledare. Jag vill absolut påstå att denna utbildning har hjälpt mig framåt i mitt arbetsliv!

Tyckte du att kombinationen med lärarledda lektioner, praktik & jobb funkade bra?

Vi hade väldigt kunniga och bra lärare så alla lärarledda lektioner var bra. Jag och den årskurs jag gick hade ett fint engagemang för att genomföra och klara av utbildningen.

Jag fick ett bra stöd av mitt företag för att kunna utföra min LIA-praktik på arbetsplatserna.

Under utbildningen så blir det i stort sett att man jobbar 80%, resterande tid är man i skolan. Det som kan uppfattas som stressigt är när man vill jobba 100% på den tiden man har.

Bra planering med sin arbetsgivare underlättar för att det inte ska bli för mycket för individen men även för att jobben och projekten ska kunna skötas så bra som möjligt.

Det blir en del arbeten hemma på kvällar och helger inför tentor och övriga hemuppgifter. Detta blir olika mycket för alla med tanke på hur mycket kunskaper och erfarenhet man går med i de olika ämnena. 

Skulle du rekommendera utbildningen?

Absolut skulle jag göra detta!