Utbildningar inom Miljö och hållbarhet

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en stor del av Sveriges totala utsläpp och trenden är fortsatt negativ. Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045, samtidigt växer Sverige. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Distansutbildningar

Vi erbjuder distansutbildningar så att du kan utveckla dig, ditt företag och din bransch!