Om byggproduktion

Håll en hög teknisk och produktionsmässig kvalitet!

Att göra rätt är inte bara ett signum för din profession utan även för företaget. Att göra fel kostar både förtroende och ger upphov till onödiga kostnader. Byggbranschens Utbildningscenter erbjuder en rad utbildningar som vässar kompetensen inom byggproduktion.

Våra utbildningar ger dig och företaget ökade krafter att hålla en hög teknisk och produktionsmässig kvalitet. De utbildningar vi erbjuder inom byggproduktion är formade för och av branschen och har entreprenören i huvudfokus. Utbildningarna syftar till att öka produktionskrafterna inom företaget. Ta täten genom ökade kunskaper inom byggproduktion!

Inom vårt utbud finns utbildningar som vässar dig som är ny arbetsledare utan teknisk grundutbildning genom exempelvis Teknisk grundkurs. Vi är en av de största utbildarna inom Platsgjutning betong och även utgivare av Betong och armeringsteknik som är den ledande läroboken inom kompetensklass II. För att ytterligare spetsa din kompetens i lyckade gjutningar rekommenderar vi även Produktionsplanering betong.

Allt större utmaningar vid husbyggnation finns inom samordning av installationer. Med rätt kunskaper finns stora möjligheter att få ett bra arbetsflöde och minska tidsförluster genom god samordning.

Genom gedigna kurser i Fuktsäkerhet ökar din förmåga att värja bygget från oönskade kostnader genom felproduktion eller fuktskador.

Kunskaper inom Plan- och bygglagen är inte bara för den som ska bli Kontrollansvarig utan lika viktigt för dig som entreprenör som då har möjlighet att diskutera med konstruktör och myndigheter på jämbördig kunskapsnivå.