Om ledarskap

Bra ledare gör skillnad!

Ledarskapet används för att påverka inställning, uppförande och tänkande hos andra. I en bransch där en nyckelfaktor är att få många olika individer att jobba tillsammans kommer du som ledare vara en nyckelperson för framgång för bygget och företaget.

Det finns ingen särskild gen för ledarskap även om ledarskapet kan falla mer naturligt för vissa. För alla gäller dock att ledarskap kan utvecklas och förädlas genom kunskap, reflektion och erfarenhet.

Byggbranschens Utbildningscenter har utbildningar som stärker platsansvarig hantverkares förståelse för byggprocessen och bidra mer till byggplatsens framgång. Du som satt upp mål att bli arbetsledare kan utvecklas genom flera olika vägar där utbildningarna Arbetsledare och Arbetsledarprogrammet är två olika vägar. Vi har även introduktionskurser i ledarskapet som Våga chefa men erbjuder också mer omfattande program som Diplomerad BLI-Ledare och coachingsprogrammet Vägen upp.

För att lättare bedöma vilken utbildning som passar dig, titta på vår nivåindelning samt utbildningarnas kursbeskrivningar.

Utbildning Nivå Omfattning Kommentar
Platsansvarig hantverkare 1 1 dag Yrkesarbetare
Arbetsledare 2 7 dagar Grundläggande utbildning i ledarskapet för nya arbetsledare
Våga chefa 2 1 dag Introduktion till ledarskap
Arbetsledarprogrammet 2-3 18 dagar Omfattande program för nya arbetsledare, framtaget för region Norra Norrland
Diplomerad BLI-ledare 4 10 träffar Grupputbildning i ledarskapsområdet, 10 träffar på 12 månader
Ledarskapsprogrammet Vägen upp 4 8 träffar Individuell coaching fördelat på 8 träffar under 10 månader