Om ledarskap och företagsstyrning

Bra ledare gör skillnad!

Ledarskapet används för att påverka inställning, uppförande och tänkande hos andra. I en bransch där en nyckelfaktor är att få många olika individer att jobba tillsammans kommer du som ledare vara en nyckelperson för framgång för bygget och företaget.

Det finns ingen särskild gen för ledarskap även om ledarskapet kan falla mer naturligt för vissa. För alla gäller dock att ledarskap kan utvecklas och förädlas genom kunskap, reflektion och erfarenhet.