Platsgjuten betong kompetensklass I

Vår utbildning ger dig behörigheten du behöver!

Utbildningen Platsgjuten betong kompetensklass I är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. I utbildningen utgår vi från kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt annan nivå.

När behövs kompetensklass I?

Vid utförande av gjutningar som är mer komplicerade och känsliga för utförandefel, vilket kräver bredare och djupare kunskaper inom de flesta områdena.

Vad är skillnaden på kompetensklass II och kompetensklass I?

Detta styrs av vilken betonghållfasthet som används vid gjutningen, exponeringsklass samt i vissa fall typ av projekt. I kompetensklass II får gjutningar utföras med betong i en hållfasthetsklass upp till C25/30 i de lägre exponeringsklasserna. Därutöver krävs kompetensklass I. En mer exakt beskrivning återfinns i standarden SS 137006, Bilaga J.

Målet med utbildningen?

  • Att deltagarna ska få fördjupad kunskap om, och förståelse för materialet betong, möjligheter och risker.
  • Erhålla hjälpmedel och kunskap för att upprätta en arbetsberedning inför gjutning.
  • Erhålla kunskap för genomförande av lyckade och kvalitativa gjutningar.
  • Att efter slutförd utbildning, tentamen och genomförd praktik erhålla Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning, utförd i kompetensklass I.

Hur är upplägget av utbildningen?

Utbildningen genomförs under två veckor med cirka en veckas mellanrum. Under utbildningen varvas föreläsningar med övningsuppgifter samt en större övning avseende arbetsberedning. I slutet av sista veckan genomförs tentamen.

Vilka bör gå utbildningen/till vilka riktar sig utbildningen?

De som ute på byggarbetsplatsen ska leda och övervaka betongarbeten vid platsgjutning i kompetensklass I.

Vad behöver du för förkunskaper?

Godkänd tentamen samt deltagande i den obligatoriska laborationen för motsvarande kompetensklass II-utbildning. Minst ett års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning, vilket ska styrkas med skriftligt intyg. Det är inget krav, men rekommenderas starkt, att deltagaren innan utbildningen har grundläggande kunskap i matematik som att t.ex. uttyda diagram och behärska grundläggande formelhantering.