Safe Construction Training

Utbildningen har flyttat

Du hittar utbildningen på en ny webbplats med förbättrad och förenklad inloggning och registrering i ID06 Kompetensdatabas. Du behöver inte skapa konto eller boka utbildningen. Du loggar bara in på ditt befintliga ID06-konto och gör utbildningen – när och hur ofta du vill.

Logga in på den nya webbplatsen för att börja, fortsätta eller för att se din giltighetstid. Du kanske upptäcker att du redan gjort den.


The training course has moved

You will find the training course on a new website with improved and simpler login and registration to the ID06 competence database. Now you do not need to create an account to go on the training course. You simply log in to your existing ID06 account and start the training course – whenever and how often you want.

Log in to the new website to start, continue where you left off or to see your validity period. You may find that you have already completed the training course!