AMA Hus – Grund – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4150 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Introduktion

Vill du lära dig grunderna i AMA-systemet och hur du kan tillämpa AMA Hus?

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar för byggindustrin.
AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Texterna i AMA är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns parter. Utbildningen riktar in sig på AMA Hus.

Utbildningen genomförs via distansverktyget Zoom. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande vårt distansupplägg här.


Utbildningens mål

  • Förstå uppbyggnaden i AMA-systemet
  • Kunskaper för att bättre skriva anbud
  • Kunskaper för färre missförstånd i produktionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som vill ha en grundläggande kunskap om AMA-systemets uppbyggnad, dess koppling till beskrivningarna samt hur man hittar i AMA.


Utbildningens innehåll

  • AMA-systemet – bakgrund och historik
  • AMA–publikationerna
  • AMAs huvudregler 
  • Kopplingen AMA – Beskrivning
  • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
  • Hur man hittar i AMA
  • Övningsuppgifter och diskussioner

AMA Hus – Grund – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!