AMA Hus – Grund

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4150 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Introduktion

Vill du lära dig grunderna i AMA-systemet och hur du kan tillämpa AMA Hus?

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar för byggindustrin.
AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Texterna i AMA är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns parter. Utbildningen riktar in sig på AMA Hus.


Utbildningens mål

  • Förstå uppbyggnaden i AMA-systemet
  • Kunskaper för att bättre skriva anbud
  • Kunskaper för färre missförstånd i produktionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som vill ha en grundläggande kunskap om AMA-systemets uppbyggnad, dess koppling till beskrivningarna samt hur man hittar i AMA.


Utbildningens innehåll

  • AMA-systemet – bakgrund och historik
  • AMA–publikationerna
  • AMAs huvudregler 
  • Kopplingen AMA – Beskrivning
  • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
  • Hur man hittar i AMA

AMA Hus – Grund

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!