Asfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 9900 kr
Ordinarie pris: 9900 kr

Utbildningens mål

Ge dig fördjupad kunskap i beläggningsteknik om transport, utläggning och packning.


Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, arbetschefer, beställare, konsulter och kontrollanter. För yrkesarbetare rekommenderas i första hand kursen ”Beläggningsarbete – Teori och praktik” eller Asfaltskolans utbildningspaket ”Grundkurs Asfaltbeläggningar”.


Utbildningens innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Tekniska krav och kontrollmetoder
  • Krav enligt AMA samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Olika typer av maskiner
  • Faktorer som påverkar resultatet
  • Utförande i praktiken
  • Kapacitetsberäkningar
  • Kostnadsberäkningar

Prov/Intyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet


Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper samt några års arbetserfarenhet inom området. En hel del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.


Asfaltbeläggning Påbyggnadskurs (Transport, utläggning och packning)

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!