Byggengelska för produktionsledare

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 8925 kr
Ordinarie pris: 10500 kr

Introduktion

Vill du bli bättre på att använda engelska i olika arbetssituationer?

Som inköpare behöver du hantera engelska både muntligt och skriftligt.

Vi går igenom ord, uttryck och formuleringar som kommer till användning i upphandlingar och inköp, eller när du skriver e-post, deltar eller leder möten.

Tonvikten läggs på det talade språket, men vi kommer öva dig i att läsa, skriva och lyssna.

Utbildningen anpassas utifrån den språknivån och behov som finns i gruppen, då kursplanen är ett levande dokument där dina frågor och behov får stort inflytande.


Utbildningens mål

 • Kunna kommunicera med underleverantörer i affärs- och byggrelaterade situationer
 • Kunna föra kommunicera samtal på engelska kring konstruktion och arbetsmiljö
 • Stärkt självförtroende över din förmåga att kommunicera på engelska, på byggarbetsplatsen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i produktionen, ex. platschefer, arbetsledare m.fl., och använder engelska för att kommunicera på byggarbetsplatsen.


Utbildningens innehåll

 • Ord och vokabulär om företag och företagsglosor
 • Fackord på byggarbetsplatsen
 • Inköps- och juridisk engelska
 • Inköpsmall på engelska
 • Formalitet och allmän yrkesmässig representation av företaget
 • Formella brev med fokus på inledning och avslut
 • Skriftlig eller muntlig kommunikation med underentreprenör
 • Arbetsplatsdokument på engelska 
 • Arbetsmiljöplan, AMP
 • Arbetsplatsdisposition, APD
 • Byggskylt
 • Formalitet och allmän yrkesmässig representation av företaget
 • Skillnaden mellan affärsengelska och vardagsengelska
 • Egenkontroll
 • Avvikelser
  KMA-plan
 • Konstruktionsengelska, ex.
  – fundament
  – exteriör
  – interiör
  – tak m.m
 • Planeringsmöte på engelska
 • Enklare arbetsmiljöengelska utifrån arbetsmiljöverkets dokument

Byggengelska för produktionsledare

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.