Byggengelska för produktionsledare

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 9200 kr
Ordinarie pris: 11000 kr

Introduktion

Vill du bli bättre på att använda engelska i olika arbetssituationer?

En god kommunikation på byggarbetsplatsen är viktig för att skapa en säker och effektiv arbetsplats. Idag ställs det allt högre krav på språkkunskaperna hos den produktionsledande personalen. Därför har Byggbranschens Utbildningscenter tagit fram Byggengelska för produktionsledare.
Utbildningen i byggengelska är helt utformad för dig som är produktionsledare och kursen ger dig verktygen för att hantera språket både muntligt och skriftligt i olika arbetssituationer. Vi går igenom ord, uttryck och formuleringar som passar när du samtalar på byggarbetsplatsen, skriver e-post eller brev och deltar i möten. 

Tonvikten läggs på det talade språket, men vi kommer öva dig i att läsa, skriva och lyssna. Utbildningen anpassas utifrån den språknivån och behov som finns i gruppen, då kursplanen är ett levande dokument där dina frågor och behov får stort inflytande.

Det kommer inte att finnas öppna tillfällen för enstaka deltagare.

Denna utbildning lämpar sig utmärkt att köra som företagsintern utbildning.
Är du intresserad av att få en offert? Kontakta utbildningsansvariga: petra.nilsson@buc.se eller lena.johansson@buc.se


Utbildningens mål

 • Kunna kommunicera med underleverantörer i affärs- och byggrelaterade situationer
 • Kunna föra kommunicera samtal på engelska kring konstruktion och arbetsmiljö
 • Stärkt självförtroende över din förmåga att kommunicera på engelska, på byggarbetsplatsen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i produktionen, ex. platschefer, arbetsledare m.fl., och använder engelska för att kommunicera på byggarbetsplatsen.


Utbildningens innehåll

 • Ord och vokabulär om företag och företagsglosor
 • Fackord på byggarbetsplatsen
 • Inköps- och juridisk engelska
 • Inköpsmall på engelska
 • Formalitet och allmän yrkesmässig representation av företaget
 • Formella brev med fokus på inledning och avslut
 • Skriftlig eller muntlig kommunikation med underentreprenör
 • Arbetsplatsdokument på engelska 
 • Arbetsmiljöplan, AMP
 • Arbetsplatsdisposition, APD
 • Byggskylt
 • Formalitet och allmän yrkesmässig representation av företaget
 • Skillnaden mellan affärsengelska och vardagsengelska
 • Egenkontroll
 • Avvikelser
  KMA-plan
 • Konstruktionsengelska, ex.
  – fundament
  – exteriör
  – interiör
  – tak m.m
 • Planeringsmöte på engelska
 • Enklare arbetsmiljöengelska utifrån arbetsmiljöverkets dokument

Byggengelska för produktionsledare

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!