Bygglagstiftning för byggare – DISTANS

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7500 kr
Ordinarie pris: 7500 kr

Introduktion

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha insikt i och kompetens inom bygglagstiftningens område. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få god insikt i bygglagstiftningen och hur den ska användas som ett gott hjälpmedel bl.a. i kommunikation med byggnadsnämnd, inspektörer, konstruktörer, kollegor m.fl. Hur ska lagen tolkas och tillämpas praktiskt i planeringsskede och i produktion.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Utbildningen finns även som klassrumsutbildning.


Utbildningens mål

 • Goda kunskaper och insikt i bygglagstiftningen
 • Goda kunskaper om kontrollplanen
 • Kunskap om hur du kan tolka bygglagstiftningen och dess praktiska tillämpning i planerings- och produktionsskedet
 • Kunna kommunicera kring gällande lagstiftning med ex. kontrollansvarig och bygginspektörer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som har behov av ökade kunskaper i bygglagstiftningen i byggentreprenader som ex. produktionsledare, platschefer, arbetsledare m.fl.


Utbildningens innehåll

 • PBL
 • Plan- och bygglagen
  PBF
 • Plan- och byggförordningen
  KA 4
  EKS,
 • Eurokoder
 • BBR
 • Energibestämmelser
 • Boverkets byggregler
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO 9001/ISO 14001

Förkunskaper

Erfarenhet från byggverksamhet


Bygglagstiftning för byggare – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!