Bygglagstiftning för byggare – DISTANS

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6900 kr
Ordinarie pris: 8100 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha insikt i och kompetens inom bygglagstiftningens område. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få god insikt i bygglagstiftningen och hur den ska användas som ett gott hjälpmedel bl.a. i kommunikation med byggnadsnämnd, inspektörer, konstruktörer, kollegor m.fl. Hur ska lagen tolkas och tillämpas praktiskt i planeringsskede och i produktion.

Utbildningen genomförs via distansverktyget Zoom. Läs mer om vad som är bra att känna till gällande vårt distansupplägg här.

Utbildningen finns även som klassrumsutbildning.


Utbildningens mål

 • Goda kunskaper och insikt i bygglagstiftningen
 • Goda kunskaper om byggprocessen – från bygglovsansökan till slutbesked
 • Kunskap om hur du kan tolka bygglagstiftningen och dess praktiska tillämpning i planerings- och produktionsskedet
 • Kunna kommunicera kring gällande lagstiftning med ex. kontrollansvarig och bygginspektörer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som har behov av ökade kunskaper i bygglagstiftningen i byggentreprenader som ex. produktionsledare, platschefer, arbetsledare m.fl.


Utbildningens innehåll

 • PBL
 • Plan- och bygglagen
  PBF
 • Plan- och byggförordningen
  KA 4
  EKS,
 • Eurokoder
 • BBR
 • Energibestämmelser
 • Boverkets byggregler
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöbalken
 • ISO 9001/ISO 14001

Förkunskaper

Erfarenhet från byggverksamhet


Bygglagstiftning för byggare – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  090 718 262
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka