Diplomerad BLI-Ledare

Utbildningslängd: 10 dagar
Medlemspris: 39400 kr
Ordinarie pris: 48700 kr

Introduktion

Byggbranschen är under ständig utveckling vilket ställer nya krav på ledarskapet. Stockholms Byggmästareförening och BLI har ett samarbete för att få fler chefer att satsa på utveckling av sin ledarroll. BLI:s kurs är skräddarsydd för byggbranschen och löper under ett år. Målet med BLI:s ledarprogram är att ge kursdeltagarna praktiska verktyg och personlig trygghet i sitt ledarskap i det dagliga arbetet.


Utbildningens mål

Målet med programmet är att utbilda och träna arbetsledande personal inom byggbranschen inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling.

Programmet har en konkret och praktisk prägel som skapar direkt resultat i det dagliga arbetet som ledare. För att säkerställa framgång bygger programmet på ett antal pedagogiska principer:


Målgrupp

Arbetsledare, platschefer och arbetschefer eller motsvarande inom byggbranschen.


Utbildningens innehåll

Programmet består av ett ”startmöte” för deltagarna och deltagarnas chefer, 10 halvdagar samt ett avslutande ”diplomeringsseminarium”. Vid varje utbildningstillfälle diskuteras två ämnen;

 • Effektiv delegering
 • Rekrytera framgångsrika medarbetare
 • Att leda olika personligheter
 • Professionellt kundbemötande
 • Leda förändring som fungerar
 • Roligare och effektivare möten
 • Det coachande ledarskapet
 • Att sätta och prioritera mål
 • Att ge beröm och kritik
 • Vinnande argumentationsteknik
 • Framgångsrik ledning på distans
 • Att hantera krävande kunder
 • Personlig kommunikation
 • Att tala inför publik
 • Att bygga framgångsrika team
 • Personlig effektivitet
 • Konflikthantering och det svåra samtalet
 • Positiv kommunikation
 • Skapa självmotiverade medarbetare
 • Att vinna förhandlingar

Intresseanmälan görs direkt till Hans O Jacobsson på BLI
070-857 21 19 eller hans.o.jacobson@bliworld.com


Diplomerad BLI-Ledare

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!