Entreprenadbesiktning

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4200 kr
Ordinarie pris: 4900 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du lära dig vilka skyldigheter och rättigheter du har, som entreprenör eller underentreprenör, inför en besiktning?

Vi går även igenom skyldigheter för beställaren och hur du ska agera vid en besiktning för att bevaka dina och företagets rättigheter, utifrån din egen roll.


Utbildningens mål

 • Hur du bevakar dina rättigheter vid besiktning
 • Kunskaper om olika typer av besiktning
 • Kunskaper om besiktning mellan entreprenör och underentreprenör
 • Kunskap om besiktning mellan beställare och entreprenör

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som medverkar vid besiktning, exempelvis arbetschefer och platschefer.


Utbildningens innehåll

 • När ska en entreprenad godkännas och när kan den inte godkännas
 • Överbesiktning och när en sådan skall påkallas 
 • Besiktningen mellan entreprenör och underentreprenör
 • Funktionsbesiktning och när den skall användas
 • Fortlöpande besiktning eller produktionsanpassad besiktning
 • Rättigheter och skyldigheter för besiktningsmannen
 • När kan en besiktning avbrytas
 • Måste man alltid avhjälpa fel som antecknats i utlåtande
 • Ansvar efter garantitidens slut

Förkunskaper

Erfarenhet av entreprenadbesiktningar


Entreprenadbesiktning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  18
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Camilla Wallin
  camilla.wallin@buc.se
  08-6985891
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka