Entreprenadjuridik – Grund – ONLINE

Medlemspris: 3200 kr
Ordinarie pris: 3800 kr

Boka utbildning

Introduktion

Vill du ha goda kunskaper i byggandets juridiska spelregler? 

Nu finns grundkurs i entreprenadjuridik i ett helt nytt format – en onlinekurs med inspelade föreläsningar. Kursen behandlar övergripande samma områden som klassrums- och distanskursen fast i ett koncentrerat och effektivt format.  Du kan genomföra kursen när, var och i vilken takt du vill. Efter kursen har du fortsatt tillgång till föreläsningarna i kursen. 

Kursen är framtagen av Byggföretagens jurister och den består av tio avsnitt. Varje avsnitt inleds med en inspelad föreläsning som avslutas med kunskapsfrågor. Föreläsningarna är inspelade i en professionell studio för högsta kvalitet med grafik och hänvisningar till standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt domar. 

Genom grundkursen får du som kursdeltagare grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06. Syftet är framförallt att du som kursdeltagare ska få en förståelse för standardavtalens systematik, en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du då ska gå tillväga.


Utbildningens mål

  • Grundläggande kunskaper vad gäller standardavtalen AB 04 och ABT 06
  • En förståelse för systematiken, tolkning och tillämpning av standardavtalen
  • Ökad lönsamhet 


Målgrupp

Alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.


Utbildningens innehåll

Översiktligt om praktisk avtalsrätt, byggbranschens standardavtal och genomgång av viktiga begrepp.
Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer.
Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06: åtagandets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, garantitider, fel och ansvarsfrågor, ekonomi och besiktning med mera.
Översiktlig genomgång av särskilt viktiga skillnader i ABT 06; åtagandets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten och garantitider


Entreprenadjuridik – Grund – ONLINE

Boka utbildning