Säkerhetsparken Grundläggande räddning & Personligt fallskydd

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6120 kr
Ordinarie pris: 6120 kr

Introduktion

Kursen förbereder er för grundläggande kunskap för arbete i en fallriskmiljö och är en blandning av teoretisk och praktisk träning, utvärdering och bedömning görs av en kompetent tränare. Kursen är även avsedd för dig som har behovet av en räddningsplan i en fallriskmiljö och förbereder er för grundläggande kunskap i räddning av nödställd person.


Utbildningens mål

Utbildningen ger ett certifikat med en giltighet på 36 månader som utfärdas till er som blir godkända. ”Rekommenderat” Repetitionskurs var 36:e månad för att behålla kompetensen.


Målgrupp

Utbildningen är avsedd för dig som ska utför enklare och mer avancerade arbeten i en fallriskmiljö. 


Utbildningens innehåll

 • Lagar och förordningar
 • Arbetsplanering
 • Förankringspunkter
 • Kontroll innan arbetet påbörjas
 • Suspension syncope
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö
 • Tillpassning av grundläggande PPE för arbete i fallriskmiljöer
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö (miljöanpassat)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Risk & räddningsplaner
 • Ergonomi
 • Räddningsplanering
 • Kommunikation
 • Rankringspunkter ”tillfälliga”
 • Kontroll innan räddning påbörjas
 • Suspension syncope
 • Grundläggande räddningstekniker
 • Självevakuering / gruppevakuering
 • Grundläggande räddningstekniker i fallriskmiljö (miljöanpassat)
 • Efter avslutad kurs bedöms deltagarna av en kompetent tränare.

Förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år. Följa nationella regler och föreskrifter samt inneha grundläggande fallskydd eller motsvarande.


Säkerhetsparken Grundläggande räddning & Personligt fallskydd

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!