AMA och MER Anläggning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7900 kr
Ordinarie pris: 9500 kr

Introduktion

Vill du förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används?

Vi går även igenom Mät- och ersättningsreglerna (MER), som används vid reglering av mängder och ÄTA i anläggningsprojekt.
Syftet med utbildningen är att du ska förstå AMA Anläggning och hur den används i en entreprenad. Genom kunskaper i mät- och ersättningsreglerna skapas förutsättningar för en samstämmighet mellan parterna vid ekonomisk reglering.


Utbildningens mål

 • Kunskaper i uppbyggnaden av AMA-systemet
 • Kunskaper i Mät- och ersättningsreglerna (MER)
 • Förstå hur du använder AMA Anläggning i en entreprenad
 • Kunskaper för att göra bättre affärer och minimera risken för tvister genom att följa AMA-systemet

Målgrupp

AMA, MER och ritningsläsning vänder sig främst till dig som arbetar med anläggningsprojekt som arbetsledare eller utsättare men även yrkesarbetare har nytta av kursen.


Utbildningens innehåll

 • Tolka och upprätta förfrågningsunderlag
 • AMA-systemet – bakgrund och historik
 • AMAs huvudregler
 • Kopplingen AMA
 • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
 • Hur man hittar i AMA
 • Tekniska beskrivningar och mängförteckningar/-beskrivningar
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Reglerbara och ej reglerbara mängder
 • Mall för mängdförteckning
 • Gruppövningar
 • Övningsuppgifter och diskussioner

AMA och MER Anläggning

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!