Prevention I – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 2500 kr
Ordinarie pris: 2500 kr

Introduktion

Vill du få insikter och lära dig mer om friskfaktorer på arbetsplatsen med fokus på det preventiva arbetet?

Efter utbildningen ska du praktiskt kunna bedriva förebyggande preventionsarbete, samt hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskaper om belastningsergonomi, preventionsplan, riskbedömning och frisk- och riskfaktorer. Utbildningen ger också insikter i hur du bidrar till en säker arbetsplats.

******
OBS!

Denna distansutbildning är endast för tjänstemän eller för dig med arbetsledande ställning.

*******

Så här fungerar en distansutbildning hos oss
När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom..

Utbildningen ’Prevention I’ finns även som klassrumsutbildning.


Utbildningens mål

 • Du kan praktisk bedriva förebyggande preventionsarbete
 • Vara förespråkare för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen
 • Ökade kunskaper om hur du skyddar dig själv och dina kollegor från skador och sjukdomar

Målgrupp

Denna distansutbildning är endast för tjänstemän eller för dig med arbetsledande ställning.


Utbildningens innehåll

 • Hälsa
  • Livspussel
  • Frisk- och riskfaktorer
  • Friskvårdsbidrag
 • Kost
  • Beteende och förhållningssätt
 • Säkerhet
  • Attityder
  • Förhållningssätt
 • Belastningsergonomi
  • Praktik
  • Teori
 • Preventionsplan
 • Riskbedömning

Förkunskaper

Deltagare ska ha genomgått Startkurs arbetsmiljö, BAM


Prevention I – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!