Projektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6650 kr
Ordinarie pris: 6650 kr

Välj datum och boka

Introduktion

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen ”Dimensionering av asfaltöverbyggnader”. Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför kursen om förstärkningsprojektering.


Utbildningens mål

 • Baskunskaper om förstärkningsprojektering.
 • Kunskap om verktyg att bedöma befintlighet, deras tillämplighet och nytta, samt hur resultaten kan användas.
 • Tankar om masshantering och utförbarhet.

Målgrupp

Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet av projektering av väg.


Utbildningens innehåll

 • Planering av arbetet.
 • Olika möjligheter att inventera befintliga vägar såsom olika okulära metoder, fallvikt, georadar, arkivdata etc.
 • Principer för val av undersökningar och hur man väljer utförbara åtgärdssträckor.
 • Tekniskt åtgärdsförslag.
 • Kursen omfattar föreläsningar och praktiska övningar, varför kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop.

Kursen omfattar inte den formella delen av vägbyggnad (t ex planarbetet).


Förkunskaper

Grundläggande kunskap om vägbyggnad och välbekant med definitioner i följande dokument:

Publ 2012:090 Förstärkningsåtgärder

TDOK 2013:0669 Inventering av tjälrelaterade skador

TDOK 2014:0138 Inventering och värdering av befintlig väg

TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material

Samtliga dokument kan hittas på Trafikverkets webbsida.


Projektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka