Projektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 6650 kr
Ordinarie pris: 6650 kr

Introduktion

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen ”Dimensionering av asfaltöverbyggnader”. Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför kursen om förstärkningsprojektering.


Utbildningens mål

  • Baskunskaper om förstärkningsprojektering.
  • Kunskap om verktyg att bedöma befintlighet, deras tillämplighet och nytta, samt hur resultaten kan användas.
  • Tankar om masshantering och utförbarhet.

Målgrupp

Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet av projektering av väg.


Utbildningens innehåll

  • Planering av arbetet.
  • Olika möjligheter att inventera befintliga vägar såsom olika okulära metoder, fallvikt, georadar, arkivdata etc.
  • Principer för val av undersökningar och hur man väljer utförbara åtgärdssträckor.
  • Tekniskt åtgärdsförslag.
  • Kursen omfattar föreläsningar och praktiska övningar, varför kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop.
  • Kursen omfattar inte den formella delen av vägbyggnad (t ex planarbetet).

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om vägbyggnad och välbekant med definitioner i följande dokument:

Publ 2012:090 Förstärkningsåtgärder

TDOK 2013:0669 Inventering av tjälrelaterade skador

TDOK 2014:0138 Inventering och värdering av befintlig väg

TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material

Samtliga dokument kan hittas på Trafikverkets webbsida.


Projektering av befintliga vägar – rekonstruktion och förstärkning

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!