Provning och kontroll av stenmaterial

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 9900 kr
Ordinarie pris: 9900 kr

Introduktion

Kursen är uppdelad på två teoridagar och en dag med praktiska övningar på laboratorium.


Utbildningens mål

Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.


Målgrupp

Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och laboratoriepersonal.


Utbildningens innehåll

  • Allmän information om stenmaterial
  • Förberedande undersökningar och provtagningar
  • Kravspecifikationer
  • Genomgång av olika metodbeskrivningar
  • Europastandarder (SS-EN-metoder) för ballast
  • Skriftligt prov

Provning och kontroll av stenmaterial

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!