Teknisk Grundutbildning

Utbildningslängd: 17 dagar
Medlemspris: 31500 kr
Ordinarie pris: 37500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningen ger dig de tekniska baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. Du får förståelse för hur konstruktioner byggs upp, beräknas och hur material samverkar. Kunskaper du kommer att ha användning av för att nå rätt kvalitet i produktionen. 

Genom goda kunskaper i tekniska baskunskaper, kommer du att kunna föra en mer jämbördig diskussion med konstruktörer, bygginspektörer och beställare. Du ökar också din förmåga i matematik, vilket är viktigt i din yrkesutövning vid massning, utsättning och beräkningar, samt andra beräkningstunga utbildningar som exempelvis ’Platsgjutning betong kompetensklass II och I’.

Utbildningen tar sitt ursprung från verkligheten eftersom vi förutsätter att du som deltagare tidigare arbetat som yrkesarbetare och utifrån detta kan förklara hur det beräknas. Mycket i motsats till YH, högskole- eller universitetsutbildningar där studenten sällan känner till hur något byggs, utan lär sig teorin utan bakgrund. Eftersom du som deltagare har denna fördel får du en mycket bra utväxling i lärandet då du lätt kan relatera till det ni beräknar.

Blended learning
Utbildningen genomförs som sk ’blended learning’, det vill säga en blandning av fysiska träffar i klassrum och på distans. Se nedan ’Utbildningstillfällen’ samt ’Ort’ för aktuella datum.

Totalt 17 tillfällen:
    2 fysiska
    4 distans
    2 fysiska (inkl. tentamen del 1)
    3 distans
    2 fysiska (inkl. tentamen del 2)
    3 distans
    1 fysiskt (inkl. tentamen del 3)

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Ingen registrering till ID06 Kompetensdatabas
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum


Utbildningens mål

 • Baskunskaper för att jobba med de byggtekniska uppgifterna som arbetsledare
 • God förmåga att diskutera konstruktioner med konstruktör, beställare och bygginspektörer
 • Öka förmågan till rätt kvalitet i produktionen
 • Grundläggande behörighet, tillsammans med Betongjutning kompetensklass II, för att certifiera sig som kontrollansvarig.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som leder byggproduktion, exempelvis arbetsledare som saknar ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk grundutbildning.


Utbildningens innehåll

 • Matematik (24 timmar)
  • Numerisk räkning, potenser, exponenter, procent, kvadrater
  • Ekvationer, geometri, areor
  • Skalor, trigonometri, vinklar
  • Statistik, funktioner
 • Statik (16 timmar)

  • Krafter – moment
  • Jämvikt
  • Balkar, T- och M-diagram
 • Hållfasthetslära (16 timmar)

  • Drag- och tryckhållfasthet
  • Skjuvning, böjning
  • Böjskjuvning, knäckning
 • Byggfysik (24 timmar)

  • Värme
  • Fukt
  • Brand, ljud
 • Geoteknik (16 timmar)
  • Jordartskännedom, grundvatten
  • Geotekniska undersökningsmetoder
  • Dimensionering
  • Grundläggning
  • Stabilitet
 • Konstruktion (32 timmar)
  • Lastberäkning
  • Stålkonstruktioner
  • Träkonstruktioner

  Tentamina (3st) är skriftlig och genomförs med kurslitteraturen som hjälpmedel


Förkunskaper

Erfarenhet från byggverksamhet, gärna som yrkesarbetare.


Teknisk Grundutbildning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 17 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka