Upphandling kommunala beläggningsåtgärder

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 4700 kr
Ordinarie pris: 4700 kr

Introduktion

Kursen bygger på ett SBUF-projekt ”Förfrågningsunderlag för Kommunala beläggningsupphandlingar” ID 13034, och syftar till att ge deltagarna ett verktyg för att upphandla beläggningsarbeten utan möjlighet till spekulation i prissättningen.

Länk till SBUF-rapporten:  SBUF 13034 Slutrapport Förfrågningsunderlag för kommunala beläggningsupphandlingar.pdf


Utbildningens mål

Utbildningsmålet med kursen är att undvika möjligheter till spekulationer vid kommunala beläggningsupphandlingar.


Målgrupp

Personer som medverkar vid upphandling av beläggningsarbeten inom kommuner och regioner.


Utbildningens innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Grund till spekulationer, och hur de undviks
  • Grundläggande AMA-kunskap
  • Asfalt; rätt produkt på rätt plats
  • Genomgång av förfrågningsunderlag med exempel
  • Lathund och malldokument för att kunna genomföra egen upphandling

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper för deltagande i kursen är allmän kännedom om referensverken AMA Anläggning och AMA AF.


Upphandling kommunala beläggningsåtgärder

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!