Få större förståelse för ditt miljöarbete

Lanseras snart: Byggbranschens miljöutbildning

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en stor del av Sveriges totala utsläpp och trenden är fortsatt negativ. Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045, samtidigt växer Sverige. Det är nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Byggbranschens miljöutbildning är onlineutbildningen som ger dig verktygen för att uppfylla branschens högt uppställda miljökrav från upphandlingar, i tre faser: förberedelse, genomförande och uppföljning. Du får lära dig vilka lagar och regler som reglerar kraven och konsekvenserna om du inte vidtar rätt åtgärder.

Utbildningen är till för alla i branschen. Med en gemensam kunskapsbas kan vi förverkliga en hållbar byggarbetsplats och vi slipper viten och förseningar i våra projekt. Efter utbildningen har du större förståelse för ditt miljöarbete och har verktygen för att praktiskt tillämpa det på din arbetsplats. 

Utbildningens mål:

  • Förstå varför vi behöver ställa om.
  • Förstå att och hur du kan påverka.
  • Känna till de överenskommelser och regelverk som finns.
  • Ha kunskap om hur du kan bidra till minskat utsläpp av växthusgaser och miljögifter.
  • Ha vetskapen om hur du går tillväga för att bedöma material.
  • Kunna sortera avfall på rätt sätt.
  • Kunna minska din egen och arbetsplatsens energikonsumtion.

Byggbranschens miljöutbildning lanseras i början av 2021 och är framtagen tillsammans med miljöexperter och yrkesarbetare för att uppnå rätt kunskap på rätt nivå. Innehållet speglar färdplan 2045 och utbildningen varvar allmän miljökunskap med specifik kunskap för branschen.

Läs mer om Byggbranschens miljöutbildning