Byggbranschens miljöutbildning – ONLINE

Medlemspris: 800 kr
Ordinarie pris: 1000 kr

Boka utbildning

Introduktion

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en stor del av Sveriges totala utsläpp och trenden är fortsatt negativ. Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045, samtidigt växer Sverige. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Vill du att ditt arbete ska påverka miljön i mindre utsträckning? Vill du få konkreta tips på hur du ska göra? Då ska du gå Byggbranschens miljöutbildning. Utbildningen är framtagen tillsammans med miljöexperter och yrkesarbetare för att uppnå rätt kunskap på rätt nivå. Innehållet speglar färdplan 2045 och utbildningen varvar allmän miljökunskap med specifik kunskap för branschen.

Utbildningen uppfyller företagets behov att säkerställa personalens miljökunskaper vid införande av ett miljöledningssystem eller vid en ISO-certifiering 14001:2015. 

Utbildningen tar ungefär 2 timmar att genomföra. 


Utbildningens mål

 • Känna till aktuella överenskommelser och regler.
 • Kunskap om hur du kan bidra till minskat utsläpp av växthusgaser och miljögifter.
 • Kunna bedöma ett materials lämplighet. 
 • Kunskap om hur du sorterar avfall på rätt sätt.
 • Kunskap om hur du minskar din egen och arbetsplatsens energikonsumtion.
 • Förstå din påverkan på vår miljö. 
 • Bidra till omställningen. 

Målgrupp

Yrkesarbetare i bygg- och anläggningsbranschen.


Utbildningens innehåll

 • Ekosystem och biologisk mångfald.
 • Den globala uppvärmningen.
 • Försurning och övergödning.
 • Miljögifter.
 • Nedskräpning.
 • Mätverktyg.
 • Agenda 2030.
 • Parisavtalet.
 • De svenska miljömålen. 
 • Miljöbalken. 
 • Plan- och bygglagen.
 • Miljöplan och miljösamordnare.
 • Energi- och miljöcertifieringssystem.
 • Material 
 • Avfall och resurser.
 • Farligt avfall. 
 • Klimatutsläpp i byggfasen.
 • Energi. 
 • Energieffektiva hus.
 • Cirkulärt byggande.

 


Byggbranschens miljöutbildning – ONLINE

Boka utbildning