Miljöansvar

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7800 kr
Ordinarie pris: 9000 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du lära dig miljöreglerna som gäller inom byggsektorn?

Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På utbildningen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övriga intressenter. 

Utbildningen är både företagsövergripande och praktisk för projekt, och den riktar sig till både företagsledning och produktionspersonal. Detta är en introduktionsutbildning inom området miljöansvar.

Miljöansvar finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskaper för att kunna följa miljöbalken samt ett bättre klimatavtryck
 • Kunskap om hur du följer miljökrav i projekt och företag
 • Utbildningen motsvarar kravet på miljökunskap enligt BF9K

Målgrupp

Utbildningen passar med dig som arbetar med miljöfrågor eller i arbetsledande befattning.


Utbildningens innehåll

 • Byggsektorns miljöpåverkan
 • Miljöplaner, miljöledning
 • Miljömål, miljöindikatorer
 • Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter, BASTA m.m.
 • Byggvarudeklarationer
 • Säkerhetsdatablad
 • Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall
 • Beställarens miljökrav
 • Samhällets miljökrav
 • Miljöbalken och förordningar
 • Allmän miljökunskap
 • Hållbart byggande, miljöklassning av hus
 • Miljösamordnarens roll
 • Personligt ansvar och företagaransvar

Miljöansvar

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  Fullbokat
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Kölista