Miljöansvar

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 8200 kr
Ordinarie pris: 9500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du lära dig hur man leder och utvecklar miljöarbetet i ett företag inom byggbranschen med hjälp av ett miljöledningssystem?  Vill du ha inblick i ur man sköter det dagliga miljöarbetet på en byggarbetsplats?

På den här utbildningen får du lära dig hur man praktiskt arbetar med miljöfrågor ute på byggarbetsplatser för att uppfylla de miljökrav som finns gällande bland annat avfallshantering, kemiska produkter och nödlägesberedskap.

Utbildningen motsvarar kravet på miljökunskap enligt BKMA (tidigare BF9K).
 
Miljöansvar finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål


 • Få grundläggande kunskaper om byggbranschens miljöpåverkan.
 • Få förståelse för vilka lagkrav och andra bindande krav det finns inom miljöområdet för byggbranschen.
 • Kunna implementera och utveckla ett miljöledningssystem.
 • Kunna upprätta och följa en miljöplan.
 • Kunna styra och följa upp det dagliga miljöarbetet på en byggarbetsplats.


Målgrupp


Målgruppen är de som är ansvariga för det övergripande miljöarbetet i sin organisation ex VD, KMA-chef, KMA-samordnare eller Hållbarhetschef.


Utbildningens innehåll

 • Grundläggande miljökunskap och vilka miljöfrågor som är viktiga för byggbranschen.
 • Miljöbalken, Färdplan 2045 och miljöcertifiering av byggnader. 
 • Uppbyggnad och drift av ett miljöledningssystem för byggbranschen. 
 • Krav inom miljöområdet på en byggarbetsplats (ex. miljöbalken, kemikalielagstiftning, avfallslagstiftningen, brandskydd, beställarkrav och branschkrav). 
 • Upprättande av en miljöplan.
 • Rutiner för att styra och följa upp miljöarbetet på en byggarbetsplats.
 • Genomförande av miljöskyddsronder.
 • Rivning och återbruk.
 • Buller från en byggarbetsplats.
 • Nödlägesberedskap för miljöolyckor.


Miljöansvar

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka