Krav på att förnya betongcertifikat

Betongcertifikat

Personal som leder och övervakar betonggjutningar på byggarbetsplatser behöver enligt betongstandarden SS 137006 kravställd utbildning och erfarenhet. Efter att du har gått en utbildning hos ett företag som är godkänd av Svenska Betongföreningen får du ett certifikat. Certifikaten är tidsbegränsade och behöver förnyas var tionde år, och det innebär att du som tog ditt certifikat före 2015 behöver förnya det innan 30 juni 2025 för att få fortsätta vara verksam.

Kraven för utbildning specificeras i Betongrapport nr 8 från Svenska Betongföreningen.

Så uppdaterar du ditt certifikat

Om du har arbetat i arbetsledande ställning med betongarbeten eller motsvarande merparten av certifikatstidens 10 år räcker det med ett godkänt resultat på en uppdateringstentamen. Du kommer behöva ett intyg på att du har arbetat. Om du inte har arbetat, 3-5 år i följd, ska en fullständig kompetensprövning utföras. Det betyder att samma två tentor som skrivs under ordinarie utbildning måste genomföras med godkänt resultat.

Du behöver inte gå en utbildning för att skriva uppdateringstentamen eller ordinarie tentamen. Det kan däremot underlätta för att få ett godkänt resultat.

Uppdateringsutbildning

Vi erbjuder uppdateringsutbildningar för Platsgjutning betong klass II-U och Platsgjutning betong klass I-U som förbereder dig inför tentamen. Områden som behandlas är bland annat ändringarna i standarder och nya regelverk, tillsatsmaterial och dess inverkan vid gjutning, härdning och uttorkning samt klimatförbättrad betong mm. I utbildningen ingår även en del grundläggande betongkunskap som är viktig att repetera.

Uppdateringstentamen

Du som känner dig väl insatt i vad som hänt inom betongområdet de senaste åren är välkommen till oss för att skriva tentamen utan någon uppdateringsutbildning, den är valfri.

Uppdateringstentamen omfattar 3 timmars skrivtid med hjälpmedel. Antalet uppgifter är 6-10 med sammanlagt 40 poäng. Ca 30% av frågorna är kortsvarsfrågor och resten är av problemlösningskaraktär. För godkänt krävs 24 poäng – dvs 60 %.

Innehåll och lärandemål beskrivs i Betongrapport 8.

TENTAMEN – Förnyelse av certifikat Platsgjutning betong, klass I-U

TENTAMEN – Förnyelse av certifikat Platsgjutning betong, klass II-U

Kontakt

Hampus Wennberg,
+46 8-698 59 09
Skicka e-post

Robert Ahlqvist,
+46 8 698 58 07
Skicka e-post