Platsgjutning betong, klass I-U – UPPDATERINGSUTBILDNING

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 9900 kr
Ordinarie pris: 11500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

BUC erbjuder en uppdateringsutbildning som förbereder dig inför tentamen och ger dig möjlighet att förnya ditt certifikat med ytterligare 10 år.

Då certifikaten numera är tidsbegränsade och gäller i 10 år krävs det att du blir godkänd på tentamen och kan intyga din aktivitet inom betongområdet för att förnya ditt certifikat för Platsgjutning av betong – kompetensklass I-U.

När du går en utbildning hos BUC får du en kvalitetssäkrad utbildning med branschens främsta utbildare inom betong. Områden som behandlas under två dagar är bland annat ändringarna i standarder och nya regelverk, klimatförbättrad betong, tillsatsmaterial och dess inverkan vid gjutning, härdning och uttorkning  mm. I utbildningen ingår även en del grundläggande betongkunskap som är viktig att repetera.

Att ha ett giltigt certifikat innebär att du har bekräftat att dina kunskaper är aktuella samt att du har befogenhet att leda och övervaka gjutningar inom din behörighetsklass. 

Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8 fastställd av Svenska Betongföreningen.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av förnyelse av certifikat
 • Giltighetstid 10 år
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas (vid utfärdat certifikat och lämnat samtycke)
 • Godkänd kompetens (förnyelse av certifikat) rapporteras till Svenska Betongföreningen
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från 


Utbildningens mål

 • Förstå de senaste nya och reviderade regelverken och standarderna 
 • Behärska de senaste teknikerna och materialen inom klimatförbättrad betong
 • Repetera och fördjupa din grundläggande betongkunskap för att säkerställa att din kompetens är aktuell
 • Kunna tillämpa den kunskap som förmedlas under utbildningen i praktiska situationer inom den verksamhet du verkar 


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver förnya ditt klass I-U-certifikat och samtidigt uppdatera dina betongkunskaper


Utbildningens innehåll

Områden som behandlas är bl.a. ändringarna i standarder och nya regelverk, tillsatsmaterial och dess inverkan vid gjutning, härdning och uttorkning samt klimatförbättrad betong mm. I utbildningen ingår även en del grundläggande betongkunskap som är viktig att repetera.

 • Användning och påverkan av styrande tekniska regelverk, standarder och bygghandlingar
 • Beräkning av olika materialkomponenter och deras inverkan på betongens egenskaper
 • Arbete med klimatförbättrad betong och minskad klimatpåverkan i betongkonstruktioner
 • Förståelse för färsk betong och hur dess hårdnad påverkar
 • Krav på hårdnad betong och val av exponeringsklasser
 • Identifiering och förebyggande av sprickbildning i betongen
 • Funktion och dimensionering av armerad betong
 • Utförande av betongarbeten med fokus på kvalitet och säkerhet
 • Kontroll, mätning och slutdokumentation av utförda arbeten
 • Fuktens påverkan på betong och åtgärder för att hantera detta
 • Tentamen på 3 timmar, för att säkerställa din förståelse och kunskap inom området

Tentamen

 • Uppdateringstentamen omfattar 3 timmars skrivtid med hjälpmedel
 • För godkänt krävs 24 poäng – dvs 60 %

Du som känner dig väl insatt i vad som hänt inom betongområdet de senaste åren är välkommen till oss för att skriva tentamen utan någon uppdateringsutbildning, då den är valfri. 
Hör av dig till oss för bokning av enbart tentamen!

Utbildningens längd

Utbildningen sträcker sig över tre dagar: två hela utbildningsdagar följt av en avslutande tentamensdag (3 timmar).

Regler för förnyelse av certifikat

Reglerna för certifikat och förnyelse av certifikat finns beskrivna i Svenska Betongföreningens Rapport nr 8

För att ditt certifikat ska förlängas med 10 år behöver du ha godkänd uppdateringstentamen och skicka in intyg om aktivt betongarbete under de senaste 10 åren. Om du har varit inaktiv under en längre period (mer än 5 år sammanlagt eller 3 år i en följd) behöver en fullständig kompetensprövning utföras enligt kapitel 5 i Betongrapport 8.

Övergångsregler och förnyelse av betongcertifikat

 • Kompetensintyg som utfärdats efter 1 januari 2015 gäller i 10 år från dess utfärdande. Därefter måste certifikat utfärdas enligt reglerna för förnyelse av certifikat.
 • Kompetensintyg som utfärdats före 1 januari 2015 gäller fram till 31 december 2024. Därefter måste certifikat utfärdas enligt reglerna för förnyelse av certifikat.


Förkunskaper

 • Styrkt godkänd kompetens för kompetensklass I-U som är 10 år eller äldre
 • Styrkt erfarenhet/Intyg om aktivt betongarbete under de senaste 10 åren 

Förberedande matematik
Vi rekommenderar starkt att du som deltagare innan utbildningen har tagit del av vår film ’Förberedande matematik’ för att repetera och fräscha upp dina grundläggande kunskaper i matematik. Denna är gratis och finns tillgänglig via mina sidor efter bokning.


Platsgjutning betong, klass I-U – UPPDATERINGSUTBILDNING

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  14
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Umeå
  Platser kvar
  10
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  7
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Växjö
  Platser kvar
  17
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  14
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Luleå
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Malmö
  Platser kvar
  11
  Utbildningslängd: 3 dagar
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka