Intyg från betongutbildningar tidsbegränsas

Kunskap är en färskvara!

Att ha rätt och aktuell kunskap för att leda och övervaka arbetet vid platsgjutning av betong är viktigt för både kvalitet och arbetsmiljö. Därför införs nya krav på uppdatering var tionde år för utbildningarna Betong Kompetensklass I och II.

Den goda kvaliteten och ett kontinuerligt uppdaterat innehåll avseende betongutbildningarna är grunden för de som arbetar inom betongbranschen. Samtidigt är det viktigt att kompetensen hålls aktuell och bibehålls över tid. Därför har Svenska Betongföreningens Råd för teknik och vidareutbildning beslutat att behörigheten för utbildningarna blir tidsbegränsade och ska förnyas var tionde år. I Betongrapport 8, från Svenska Betongföreningen, beskrivs krav och innehåll avseende utbildningarna och examination.

Förnyelse av certifikat med uppdateringstentamen

Från och med den 1 januari 2020 kommer intygen att kallas för certifikat och gälla i 10 år. Sedan förnyas certifikatet genom en skriftlig uppdateringstentamen. Syftet med tentamen är att säkerställa kunskap om ändrade regler och standarder samt övrig central kunskap inom betongområdet. Vid uppdateringstentamen ska du också kunna intyga att du varit aktiv inom betongområdet under certifikatets giltighetstid.

Sveriges Byggindustriers representant i Svenska Betongföreningens Råd för teknik och vidareutbildning är Ted Rapp. Han är tekniskt sakkunnig på betongområdet och medverkar vid utveckling och uppdatering av det utbildningsmaterial som används i branschen under utbildningen Platsgjuten Betong Kompetensklass II, tidigare benämnd Klass II.

Det är viktigt att ha rätt och uppdaterad kunskap när du arbetar med betong. Risken är annars stor att resultatet inte uppfyller den kvalitet som utlovats och arbetsmiljömässigt finns det stora risker med betongarbeten eftersom missar kan skapa ödesdigra olyckor, säger Ted Rapp.

Utveckling av nya utbildningar

Idag erbjuder Byggbranschens Utbildningscenter kursen Betong Kompetensklass II, men redan nu är arbetet påbörjat med framtagandet av en utbildning även för Kompetensklass I. Detta är en vidareutbildning som krävs för att få genomföra betongentreprenader åt beställare som till exempel Trafikverket.

Våra medlemsföretag efterfrågar Betongutbildningen Kompetensklass I i Sveriges Byggindustriers regi vilket kommer att kunna erbjudas av Byggbranschens Utbildningscenter under 2020, säger Ted Rapp.

Med de nya kraven på att förnya ditt certifikat var tionde år för Betong Kompetensklass I och II kommer Byggbranschens Utbildningscenter även erbjuda en uppdateringskurs på 2-3 dagar.

Du kan välja att skriva tentamen direkt, men skulle du känna dig lite skakig kan en uppdateringskurs vara en bra förberedelse för att förnya ditt certifikat. Dessutom är nätverkande viktigt. Alla kan lära varandra något nytt under deltagandet på en utbildning och du skapar goda kontakter, menar Ted Rapp.

För dig som har intyg om kompetens som utfärdats innan 1 januari 2020 finns övergångsregler. Det finns möjlighet att omvandla ett tidigare utfärdat kursintyg till ett certifikat. Om det var mer än fem år sedan ditt kursintyg utfärdades upphör det att gälla den sista december 2024. Kontakta utbildningsansvarig i din region för mer information.