Nu öppnas Sveriges första säkerhetspark

En nationell branschgemensam säkerhetspark belägen vid Arlanda flygplats.

Måndagen den 7 oktober inviger Sveriges Byggindustrier branschens gemensamma Säkerhetspark utanför Arlanda flygplats i Stockholm. Parken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen kommer att kunna träna på säkerhet och byggs med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks.

Björne Karlsson, ny verksamhetsledare för projektet, berättar mer:

Varför behövs en säkerhetspark?

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar aktivt för att minska antalet olyckor. Det finns ett behov att lyfta hur vi tänker kring säkerhet och arbetsmiljö genom hela byggkedjan, från upphandling via projektering till utförande. Säkerhetsparken är ett viktigt steg för att skapa en attraktiv, sund och säker bransch.

Vilka fördelar ser du med en fysisk anläggning?

– Fördelarna är många, inte minst blir det ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhetsrisker. Inte alla som jobbar inom bygg tycker att det fungerar att få ett dokument i handen och läsa om säkerhet. Vissa vill lära sig på ett mer praktiskt sätt. Det handlar helt enkelt om att anpassa lärandet på ett bra sätt.

Vilka står bakom parken?

– Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet. I styrgruppen sitter flera av landets största byggföretag, däribland: Skanska. NCC. Peab. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandssons Bygg. Ramudden. Byggmästaren i Skåne och Håll Nollan.