Om entreprenadjuridik

Få goda kunskaper i byggandets spelregler

Ditt företag kan optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt genom goda kunskaper i byggandets spelregler. Genom våra utbildningar inom entreprenadjuridik får du de kunskaper du behöver för att bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter.

Våra utbildningar består av tre nivåer, grundkurser såsom Entreprenadjuridik 1, AB 04 – Utförandeentreprenad, Konsumentreprenad eller Inköpsjuridik som du kan läsa utan förkunskaper. Du väljer den utbildning som passar din roll eller det område ditt företag arbetar mest med. AB 04 – Utförandeentreprenad och Entreprenadjuridik 1 är jämförbara med varandra förutom att AB 04 går lite djupare in på AB 04 medan Entreprenadjuridik 1 tar upp både AB 04 och ABT 06.

Fortsättningsutbildningarna väljer du också beroende på roll och avtalstyp. Arbetar du med kalkylering har vi till exempel AB/ABT – Kalkyl och arbetar ditt företag mot offentlig sektor rekommenderar vi LOU – Affärer med offentlig sektor.

Vill du fördjupa dig mer så har vi Entreprenadjuridik fördjupning som till stor del är bestående av tidigare fall.

Grund Fortsättning Fördjupning
Entreprenadjuridik 1 Entreprenadjuridik II Entreprenadjuridik fördjupning
Konsumententreprenad LOU – Affärer med offentlig sektor
Inköpsjuridik AB/ABT – Kalkyl
AB 04 – Utförandeentreprenad ABT 06 – Totalentreprenader
AB/ABT – Hinder och störningar i produktion
Felansvar och garantier
Entreprenadbesiktning