Entreprenadjuridik för nybörjare

Filmserie i sju delar för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och få en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.


Del 1: Omfattningen av kontraktsarbetena

Denna regel hittar du i kapitel 1 § 1 och är en av de mest grundläggande och viktigaste i standardavtalen. Vi beskriver här innebörden utifrån standardavtalet AB 04.


Del 2: Hinder och tidsförlängning

Hinder är något av det vanligaste som kan ske på en byggarbetsplats och det blir mycket frågor kring hur man som part ska agera vid ett hinder och när en entreprenör har rätt till tidsförlängning. Vi reder ut begreppen och förklarar på ett enkelt sätt innebörden av de så kallade hindersreglerna.


Del 3: ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten uppstår i de flesta entreprenader. Vi förklarar vad begreppet ÄTA-arbete innebär och hur du som entreprenör ska agera vid en eventuell ÄTA-beställning. Filmen utgår från regelverket i standardavtalet AB 04.


Del 4: Dagbok och byggmötesprotokoll

Dokumentation och kommunikation är båda viktiga på en byggarbetsplats. Filmen förklarar vad begreppet dagbok och byggmötesprotokoll innebär och vad som bör framgå i den skriftliga dokumentationen.


Del 5: Entreprenad- och upphandlingsformer

Vi vill på ett pedagogiskt sätt tydliggöra skillnaderna mellan entreprenadformer och upphandlingsformer samt när de olika standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas.


Del 6: Konsumetentreprenader

Lär dig mer om konsumenttjänstlagen, vikten av att ha skriftliga avtal och begrepp som till exempel tilläggsarbeten, avrådande, fast pris, löpande räkning.


Del 7: Underentreprenader

Vi beskriver vikten av att tillämpa AB-U 07, Allmänna bestämmelser för underentreprenader och ABT-U 07, Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad.