Safe Construction Training

Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla!

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar.

Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag och organisationer av alla storlekar, finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla.

Safe Construction Training kräver registrering och inloggning via ett personligt konto. Utbildningen är anpassad för dator/platta/mobil. Använder du dator rekommenderar vi dig att använda webbläsare Google Chrome!

FAQ om utbildningen

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om den kostnadsfria onlineutbildningen Safe Construction Training:

Utbildningen finns på tio olika språk

Välj vilket språk du vill gå:

Safe Construction Training är gemensam för hela branschen

Företrädare för företagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. Safe Construction Training har en bred förankring i branschen och har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 

Att den är gemensam har flera fördelar;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen gäller hos alla.
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Utbildningen kan förstås kompletteras med företags- eller objektspecifika säkerhetsintroduktioner eller företagsinterna fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas

Ett godkänt testresultat är giltigt i fem år och registreras kostnadsfritt i ID06 Kompetensdatabas.

Obligatorisk för Byggföretagens medlemmar

Byggföretagen prioriterar säkerhet och jobbar för att det ska bli ännu bättre arbetsmiljö i branschen. En högre kunskapsnivå, bättre attityder och beteende leder till förstärkt säkerhetskultur och att färre skadas på jobbet.

Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Läs mer

Ladda ner informationsblad på flera språk