Arbetsmiljöansvar för chefer

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3900 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vilket arbetsmiljöansvar har du som arbetsgivare, chef eller arbetsledare och vad behöver du göra för att uppfylla det ansvaret?

Arbetsmiljöreglerna ställer långtgående krav på alla arbetsgivare att arbeta aktivt och förebyggande med att skapa en sund och säker arbetsmiljö. Som chef eller ledare behöver du veta vilka uppgifter och vilket ansvar du har för arbetsmiljön i din roll.

Inom företaget behövs tydliga rutiner och arbetssätt för hur olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska fördelas och dokumenteras för att uppfylla arbetsgivaransvaret. Företaget har det yttersta ansvaret att se till att den som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet har rätt förutsättningar och kan känna sig trygg med vad uppgiften innebär.

Vem har ansvar om det sker en olycka?
Vad är skillnaden mellan arbetsgivaransvar och straffansvar?
Vad gäller om vi hyr in eller hyr ut personal?
Hur påverkas arbetsgivaransvaret om vi samtidigt är BAS-U?

Utbildningen ger dig kunskaper om hur arbetsgivaransvaret ska hanteras i företaget
för att uppfylla regler och krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Du får även kunskaper om de specifika förutsättningar som gäller för att kunna fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet samt hur uppgiftsfördelning eller delegering ska utformas.

För denna utbildning kan du ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Läs mer här.

Arbetsmiljöansvar för chefer finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Kunskap om vad som krävs för att uppfylla arbetsgivaransvaret
 • Tydliggöra vad arbetsmiljöansvaret innebär för olika roller
 • Färdighet i att upprätta korrekta uppgiftsfördelningar 
 • Tydliggöra områden som kan utvecklas och förbättras inom företaget
 • Verktyg för den fortsatta hanteringen av arbetsgivaransvaret i företaget

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företaget som i någon form representerar arbetsgivaren, från VD till personer med uppgifter av arbetsledande karaktär.

Utbildningen vänder sig även till andra medarbetare som har vissa uppgifter i arbetsmiljöarbetet utan att formellt representera arbetsgivaren.


Utbildningens innehåll

 • Arbetsgivaransvar utifrån arbetsmiljölagen
 • Ansvar och skyldigheter för olika roller
 • Rutiner och krav utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppgiftsfördelning – praktisk hantering
 • Arbetsmiljö- och straffansvar
 • Krav utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Arbetsgivaransvar kopplat till byggprocessen

Förkunskaper

Utbildningen kan genomföras utan förkunskaper men det är en fördel om du har grundläggande kännedom om arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för byggprocessen.


Arbetsmiljöansvar för chefer

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  19
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  13
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Luleå
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Lostin
  hampus.lostin@buc.se
  031-759 50 03
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka