Skyddsombudets dag

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 2550 kr
Ordinarie pris: 3000 kr

Introduktion

Målet med dagen är att belysa aktuella ämnen för skyddsombud. Dagen planeras och genomförs i samverkan mellan Sveriges Byggindustrier och Seko och innehållet anpassas efter den samverkan.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Seko och ges som en partsgemensam utbildning.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som skyddsombud anslutna till Seko.


Utbildningens innehåll

  • Förändringar i regelverk
  • Aktuella frågor
  • Aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden
  • Nyheter av betydelse för skyddsombudsuppgiften i företaget

Förkunskaper

Som skyddsombud ska du ha genomgått Startkurs arbetsmiljö, BAM.


Skyddsombudets dag

Det finns inga planerade tillfällen just nu. Kontakta BUC