Rehabilitering och försäkringar

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 5000 kr
Ordinarie pris: 5000 kr

Introduktion

Vill du bli tryggare i din roll som skyddsombud, chef eller HR-funktion?

Du får lära dig mer om försäkringssystemets grunder och hur du hanterar och dokumenterar utredningar. Du får också lära dig mer om riskområden som är vanliga rehabiliteringsärenden, exempelvis kränkande särbehandling och drogproblematik.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Seko och ges som en partsgemensam utbildning.


Utbildningens mål

 • Du kan stötta kollegor och medarbetare i rehabiliteringsärenden
 • Ökade kunskaper i att hantera och dokumentera utredningar
 • Hur och när ska du agera i situationer, när en kollega eller medarbetare utsätts för kränkande särbehandling
 • Hur och när du ska agera om du misstänker att en kollega eller medarbetare har alkohol- eller drogproblematik

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till skyddsombud anslutna till Seko. Du i arbetsledande ställning, eller har HR-funktioner kan med fördel gå utbildningen. 


Utbildningens innehåll

 • Försäkringar (FK, Afa)
 • Arbetsskadeanmälningar
 • Arbetssjukdomar
 • Sjukfrånvarokostnader
 • Utredningsmetodik
 • Rehabutredningar
 • Drogproblematik
 • Kränkande särbehandling och diskriminering

Förkunskaper

Som skyddsombud skall du ha genomgått Startkurs arbetsmiljö, BAM. För övriga finns inga förkunskaper.


Rehabilitering och försäkringar

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!