Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Utbildningslängd: 5 dagar
Medlemspris: 14300 kr
Ordinarie pris: 14300 kr

Introduktion

Den heltäckande kursen för att lära sig mer om material, utförande och olika användningsområden för asfalt.


Utbildningens mål

Du som arbetar i asfaltbranschen får viktiga baskunskaper och förutsättningar för vidareutveckling. Vi rekommenderar att du har genomgått denna kurs innan du anmäler dig till någon av Asfaltskolans påbyggnadskurser.


Målgrupp

Verksamma inom beläggningsbranschen, såväl statliga som kommunala och privata beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer.


Utbildningens innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmänt: konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Ingående material; sten och bitumen
  • Massabeläggningar: proportionering/arbetsrecept, tillverkning (inkl studiebesök vid asfaltverk), transport, utläggning och packning
  • Tankbeläggningar

Förkunskaper

Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet måste du lösa och sända till oss före kursstart.

Ovanstående brevkurs. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik


Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!