Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Utbildningslängd: 5 dagar
Medlemspris: 14300 kr
Ordinarie pris: 14300 kr

Introduktion

Den heltäckande kursen för att lära sig mer om material, utförande och olika användningsområden för asfalt.

I Eskilstuna håller vi till på Volvo customer center, och rekommenderar om ni behöver boende att boka in er på Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell. Transferbuss kommer att finnas till och från hotellet under utbildningen.

I Göteborg håller vi till på Arken hotell och konferens, så behöver ni boende för utbildningen så boka gärna där.


Utbildningens mål

Du som arbetar i asfaltbranschen får viktiga baskunskaper och förutsättningar för vidareutveckling. Vi rekommenderar att du har genomgått denna kurs innan du anmäler dig till någon av Asfaltskolans påbyggnadskurser.


Målgrupp

Verksamma inom beläggningsbranschen, såväl statliga som kommunala och privata beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer.


Utbildningens innehåll

  • Asfaltbeläggningar – allmänt: konstruktion och funktion
  • AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
  • Ingående material; sten och bitumen
  • Massabeläggningar: proportionering/arbetsrecept, tillverkning (inkl studiebesök vid asfaltverk), transport, utläggning och packning
  • Tankbeläggningar
  • Skriftligt prov

Förkunskaper

Cirka 3 veckor före kursen börjar skickar vi ut en ”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet måste du lösa och sända till oss före kursstart.

En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik

För information om bokning av logi så kontakta: camilla.wallin@buc.se


Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!