Tillverkning av asfaltmassa

Utbildningslängd: 3 dagar
Medlemspris: 9250 kr
Ordinarie pris: 9250 kr

Utbildningens mål

Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika delmaterialen till leverans av rätt massakvalitet.


Målgrupp

Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer vid asfaltverk. Även andra kategorier, t ex arbetschefer, laboratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i kursen.


Utbildningens innehåll

Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Stenmaterial: sorter, hantering, provning mm
  • Bitumen: kvaliteter, klassificering, provningsmetoder mm
  • Proportionering (beräkning av kornsammansättning i asfaltmassa)
  • Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot framtiden
  • Skriftligt prov


Förkunskaper

Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar – Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från arbetsområdet. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.


Tillverkning av asfaltmassa

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!