Bankinitiativet – ONLINE

Pris: Gratis

Boka utbildning

Introduktion

Under initiativet Hållbar byggbransch har fem svenska banker, från november 2023, bestämt att all ny kreditgivning som gäller nyproduktion, ombyggnation eller renoveringsprojekt över 50 miljoner kronor ska omfattas av särskilda villkor för att minska risken för fusk och brottslighet. De fem bankerna är Nordea, SBAB Bank, Swedbank & sparbankerna, SEB samt Danske Bank.

Detta innebär att alla nya projekt, som helt eller delvis, får pengar genom lån från någon av de fem bankerna berörs av dessa nya krav. 

Utlåningen från en bank till ett byggprojekt sker vanligtvis till byggherren/beställaren. Det är också dessa som får kraven på sig direkt från bankerna i sina kreditavtal. För att hantera bankernas krav kommer beställarna i sin tur i avtal lägga en stor del av det uppföljande ansvaret på projektets huvud- eller generalentreprenör.

Det betyder att de byggföretag som är huvud- och/eller generalentreprenörer och arbetar med projekt som har finansiering från någon av de fem bankerna kommer behöva följa bankernas krav. Byggföretag som är underentreprenörer kommer också få nya krav på sig.

Byggföretagen som organisation tycker att kraven är en viktig insats för att minska risken för osund konkurrens. Tillsammans kan vi göra skillnad. Den här utbildningen är till för att du ska lära dig mer om hur du gör det på bästa sätt!


Utbildningens mål

Att deltagarna får en fördjupad förståelse för vad Hållbar byggbransch krav innebär i stort och för den egna verksamheten. 


Målgrupp

Företagsledning, medarbetare inom inköp, projektledning, platsledning, KMA-ansvariga, ekonomiansvariga m.fl.  


Utbildningens innehåll

  • Vad är bankinitiativet
  • Kraven 
  • Digitalt kontrollsystem
  • Föranmälan, kontroll och godkännande
  • Krav under projektets gång
  • Kontroll av byggarbetsplatsen 
  • Påföljd vid avvikelseHur hanteras krav i avtal
  • Avslutning 


Bankinitiativet – ONLINE

Boka utbildning