Entreprenadjuridik – Fortsättning – DISTANS

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 4400 kr
Ordinarie pris: 5200 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du i grupp diskutera och ta ställning till ett antal situationer hämtade ur verkligheten? 

Utbildningen är uppbyggd utifrån ett verklighetsinspirerat förfrågningsunderlag för ett större entreprenadprojekt. Vi kommer att från ett juridiskt perspektiv behandla allt från kalkylskedet, projektets genomförande, till garantitiden. Praktiska övningsexempel varvas med teoretiska inslag. Stor vikt läggs på beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter rörande bland annat ÄTA-arbete, produktionsstörningar, avisering med mera.

Tidsomfattningen för distansutbildningen är två halvdagar (förmiddagar).

Så här fungerar en distansutbildning hos oss

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.

Entreprenadjuridik – Fortsättning finns även som klassrumsutbildning.

På fortsättningsnivå finns även kursen Entreprenadjuridik – Fördjupning som har annat upplägg. För mer information se kursbeskrivningen.


Utbildningens mål

 • Repetition av grundläggande kunskaper samt fördjupning om standardavtalen och dess tillämpning i praktiken.
 • Kunskaper och insikter som optimerar utfall i projekt 
 • Kunskap kring att identifiera risker och fallgropar i de olika entreprenadskedena 
 • Praktiska tips för att förebygga tvister

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör eller beställare, exempelvis platschef, arbetschef och arbetsledare.


Utbildningens innehåll

 • Repetition och fördjupad genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 
 • Genomgång av underentreprenörsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07
 • Praktisk avtalsrätt 
 • Tolkningsregler
 • Kalkylregler
 • Störningar
 • Slutbesiktning och eftermarknad

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik från utbildningar, som till exempel Entreprenadjuridik – Grund, AB 04 eller ABT 06. Då kursen innehåller en del repetition rekommenderar vi att delta i fortsättningskursen tidigast sex månader efter att ha deltagit i en grundkurs för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. Det är önskvärt med erfarenhet av byggverksamhet.


Entreprenadjuridik – Fortsättning – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 2 dagar
  Utbildningsansvarig
  Petra Nilsson
  petra.nilsson@buc.se
  090 718 262
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka