Entreprenadjuridik II, fortsättningsutbildning

Utbildningslängd: 1 dagar
Medlemspris: 3825 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du i grupp diskutera och ta ställning till ett antal situationer hämtade ur verkligheten?

Utbildningen är uppbyggd utifrån ett verklighetsinspirerat förfrågningsunderlag för ett större entreprenadprojekt. Vi kommer att behandla allt från kalkylskedet, projektets genomförande, till garantitiden. Praktiska övningsexempel varvas med teoretiska inslag.

Stor vikt läggs på beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter rörande bland annat ÄTA-arbete, produktionsstörningar, avisering med mera.


Utbildningens mål

 • Fördjupad kunskap om standardavtalen och dess tillämpning i praktiken.
 • Kunskaper och insikter som optimerar utfall i projekt
 • Kunskap kring att identifiera risker och fallgropar i de olika entreprenadskedena
 • Praktiska tips för att förebygga tvister

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör eller beställare, exempelvis platschef, arbetschef och arbetsledare.


Utbildningens innehåll

 • Fördjupad genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av underentreprenörsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07
 • Praktisk avtalsrätt
 • Tolkningsregler
 • Kalkylregler
 • Störningar
 • Slutbesiktning och eftermarknad

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik från utbildningar, som till exempel Entreprenadjuridik I, grundkurs, AB 04 eller ABT 06. Det är önskvärt med erfarenhet av byggverksamhet.


Entreprenadjuridik II, fortsättningsutbildning

 • Start
  Ort
  Malmö
  Platser kvar
  4 st
  Utbildningslängd: 1 dagar
  Kontaktperson
  Josefin Larsson
  josefin.larsson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Göteborg
  Platser kvar
  Fullbokat
  Utbildningslängd: 1 dagar
  Kontaktperson
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Kölista
 • Start
  Ort
  Linköping
  Platser kvar
  20 st
  Utbildningslängd: 1 dagar
  Kontaktperson
  Lena Johansson
  lena.johansson@buc.se
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka