Fuktmätning i betong och golvavjämning

Utbildningslängd: 4 dagar
Medlemspris: 14000 kr
Ordinarie pris: 16750 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Utbildningens mål är att du ska kunna ta det första steget mot en RBK-auktorisation avseende fuktmätning i betong och golvavjämning. Du får de kunskaper som behövs inom fukt, betong, golvavjämning, mätning, planering och dokumentation som grund för att kunna utföra en kvalitetssäkrad fuktmätning. 

I slutet av utbildningen erbjuder vi på Byggbranschens Utbildningscenter möjligheten att avlägga en skriftlig tentamen, vilket är det första steget av tre för att kunna erhålla en RBK-auktorisation. Utbildningen är teoretisk så det genomförs inga mätningar eller tillhörande praktiska moment. Däremot får du möjlighet att ”klämma och känna” på de mätinstrument som används för dessa mätningar.

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner uppbyggda av betong och golvavjämning. Systemet benämns RBK-auktoriserad fuktkontrollant. För att kunna erhålla en RBK-auktorisation är steg två att hos RBK avlägga ett praktiskt prov där en fullständig mätning inklusive dokumentation ska utföras. Steg tre är att ansöka om auktorisation hos RBK, då även branscherfarenhet, erfarenhet av mätning samt tidigare relevanta utbildningar ska kunna styrkas med intyg. Mer information samt auktorisationsreglerna återfinns på www.rbk.nu.

Utbildningslängden är 4 teoretiska utbildningsdagar samt 1 dag avsatt för skriftlig tentamen (4h).

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum
 • Skriftlig tentamen
 • Ingen registrering till ID06 Kompetensdatabas
 • För ansökan om RBK-auktorisation, kontakta Rådet för ByggKompetens

Utbildningens mål

 • Kunskap om komplexiteten avseende fuktmätning i betong och golvavjämning
 • Kunskaper om vilka förutsättningar som måste råda inför mätning
 • Hur du agerar vid felkällor och mätosäkerhet
 • Hur du utför kalibrering och egenkontroll av mätutrustning
 • Kunskap om hur du upprättar erforderlig dokumentation

Målgrupp

Du som tänker att ansöka om RBK-auktorisation, utför fuktmätningar i betong och golvavjämning eller du som köper tjänsten fuktmätning. Utbildningen riktar sig även till dig som är intresserad och vill lära sig mer om fuktmätning i betong och golvavjämning.


Utbildningens innehåll

 • Allmänt om fukt
 • RF-mätning
 • Materialen betong och golvavjämning
 • Relevanta avsnitt i AMA-Hus
 • Mätutrustning
 • Kalibrering och egenkontroll
 • Rapport och dokumentation
 • Planering inför ett mätuppdrag
 • Mätosäkerhet och felkällor
 • Systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant
 • Skriftlig tentamen

Förkunskaper

Det är en fördel men inget krav att ha tidigare erfarenhet av RF-mätning i betong och/eller golvavjämning.


Fuktmätning i betong och golvavjämning

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  17
  Utbildningslängd: 4 dagar
  Utbildningsansvarig
  Robert Ahlqvist
  robert.ahlqvist@buc.se
  086-98 58 07
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka