Metoddagen

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 1500 kr
Ordinarie pris: 1500 kr

Introduktion

På Metoddagen informerar Metodgruppens medlemmar och andra , om aktuella provnings- och laboratoriefrågor. Metoddagen vänder sig till laboratoriepersonal samt personer som kommer i kontakt med provnings- och verifieringsrelaterade frågor, t ex i samband med entreprenadöverlämnande eller materialförsäljning. 

Välkomna till NCC´s Huvudkontor Järva Krog – Herrjärva Torg 4.

Se årets program nedan:


Utbildningens innehåll

09:30

Välkomna, info om lunch, parkering mm

Mattias Liljekvist, Asfaltskolan

09:40

Inledning inkl info om utskotten samt information om utställare.

Johanna Thorsenius, Trafikverket

09:50

Ringanalyser (statusrapport samt presentation från genomförda ringanalyser)

Håkan Arvidsson & Andreas Waldemarson, VTI

10:20

Fruktpaus

 

10:40

Information från Ballastutskottet och vad händer på Trafikverket och i CEN

Klas Hermelin, Trafikverket

10:55

Bestämning av ljushet på stenmaterial

Paulina Johansson, Skanska

11:15

Polering av asfalt, avsaknad av tillräckligt god friktion mellan däck och vägyta

Roger Nilsson, Trafikverket

11:35

Sulfidförande berg som konstruktionsmaterial

Karl-Johan Loorents, Trafikverket

11:55

Ny svensk metod att mäta strålning från byggprodukter

Peter Martinsson, Swerock

12:15

Lunch

 

13:15

Information från Bitumenutskottet, 

Henrik Arnerdal, Trafikverket

13:30

Provberedningens inverkan på analysresultatet

Maya Sheideal, LTH

13:50

Aktuell standardisering SS-EN 12697-serien

Hassan Hakim, NCC Industry

14:05

Kaffe

 

14:25

Information från Asfaltutskottet / AMA / Trafikverkets regelverk för Bitumenbundna lager

Kenneth Lind, Trafikverket

14:45

Inventering och bestämning av 16-PAH i asfalt

Kenneth Lind, Trafikverket

15:00

Analys av egenskaper hos asfalt efter oxidativ åldring 

Abubeker Ahmed, VTI

15:15

Nystart av utskott för Oförstörande fältmätningar och aktuellt inom utskottet

Thomas Lundberg, VTI

15:35

Diskussion 

 Samtliga

15:50

Avslutning

 


Metoddagen

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!