Ny i byggbranschen – ONLINE

Medlemspris: 800 kr
Ordinarie pris: 1000 kr

Boka utbildning

Introduktion

Är du ny i branschen? Kan du dina rättigheter och förstår du dina skyldigheter? 

Bygg- och anläggningsbranschen är speciell på många sätt. Arbetsplatsen är tillfällig och du arbetar ofta tillsammans med andra aktörer, i en miljö med stora risker, starkt reglerad av lagar och regler i flera nivåer. Det ställer stora krav på dig. 

I den här online-utbildningen får du träffa Isabel (tjänstemannen) och Robin (yrkesarbetaren) som arbetat ett år i byggbranschen. De är kompisar sen länge och jobbar numera på samma företag – med olika kollektivavtal. I utbildningen delar de med sig av sina erfarenheter och lär dig allt du behöver veta om branschen för att få en bra start. 

Utbildningen tar ungefär 90 minuter att genomföra och för att bli godkänd behöver du svara rätt på alla kunskapsfrågor. 


Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskaper om hur ett byggprojekt går från ide till färdigt projekt
 • Övergripande kunskap om relevant regelverk i branschen
 • Känna till grundläggande skillnader mellan olika kollektivavtal
 • Förstå skillnaderna mellan lag, kollektivavtal och anställningsavtal
 • Kunna redogöra sina rättigheter, exempelvis: provanställning, personalutrymme och semester
 • Kunna redogöra sina skyldigheter, exempelvis: arbetstider, skyddsutrustning och krav på skatt
 • Förstå riskerna i arbetet och kunna förebygga dem
 • Veta när ett arbetsmoment ställer särskilda krav – exempelvis en utbildning eller erfarenhet


Målgrupp

Alla nyanställda i bygg- och anläggningsbranschen. 


Utbildningens innehåll

 • Välkommen till byggbranschen
  • Byggprocessen
  • Roller på byggarbetsplatsen
  • Upphandling- och entreprenadformer
  • Regelverk i bygg- och anläggning
  • ID06
  • Kollektivavtal
  • Anställningsbegrepp
  • Arbetstider
  • Semester
  • Svartarbete

 • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Säkerhet
  • Risker
  • Dödsorsaker
  • Arbetsmiljöfaktorer
  • Särskilda krav
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kränkande särbehandling
  • Diskriminering
  • Trakasserier

Ny i byggbranschen – ONLINE

Boka utbildning