Prevention II – DISTANS

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 2500 kr
Ordinarie pris: 2500 kr

Introduktion

Vill du fördjupa dina kunskaper och insikter om preventivt arbete inom organisatoriskt och sociala arbetsmiljöarbetet?

Efter utbildningen ska du praktiskt kunna bedriva förebyggande preventionsarbete, samt hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger kunskaper och insikter om organisatorisk och social arbetsmiljö, säkerhet, rehabilitering och försäkringar. 

******

OBS!

Denna distansutbildning är endast för tjänstemän eller för dig med arbetsledande ställning.

*******

Så här fungerar en distansutbildning hos oss

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom.
Utbildningen ’Prevention II’ finns även som klassrumsutbildning.


Utbildningens mål

 • Du kan praktisk bedriva förebyggande preventionsarbete
 • Vara förespråkare för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen
 • Ökade kunskaper om hur du skyddar dig själv och dina kollegor från skador och sjukdomar

Målgrupp

Denna distansutbildning är endast för tjänstemän eller för dig med arbetsledande ställning.


Utbildningens innehåll

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstider
  • Kränkande särbehandling
  • Skyddsombudets roll
 • Stress
 • Kommunikation
 • Rehabilitering och försäkringar
  • Skyddsombudets roll
 • Riskbedömningar
  • Preventionsplan 

Förkunskaper

Deltagare ska ha genomgått Startkurs arbetsmiljö, BAM och Prevention 1.


Prevention II – DISTANS

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!