LOU – Offentlig upphandling

Utbildningslängd: 1 dag
Medlemspris: 3900 kr
Ordinarie pris: 4500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Har du rätt kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling för bygg- och anläggningsentreprenader?

Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12. Dessutom går vi igenom praktiska exempel – ur leverantörens synvinkel – för att öka förutsättningarna att vinna upphandlingar och få fler uppdrag.

LOU – Offentlig upphandling finns även som distansutbildning.


Utbildningens mål

 • Grundläggande kunskaper om offentliga upphandlingar ur leverantörens synvinkel
 • Kunskap för att bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling
 • Kunna skriva korrekta anbud och därmed vinna nya marknadsandelar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med anbud och vill göra affärer med offentliga beställare som ex. stat och kommun.


Utbildningens innehåll

 • Hur annonseras upphandlingar
 • Förbereda upphandling och anbud
 • Skillnad på olika typer av upphandlingar
 • Vilka frågor får man ställa till den upphandlande myndigheten?
 • Krav upphandlare kan ställa på entreprenören
 • Kvalificering och utvärdering av anbud
 • Får den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna?
 • Rätten att åberopa ett annat bolags kapacitet i en upphandling
 • Regler för överprövning

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått en grundutbildning i entreprenadjuridik, exempelvis Entreprenadjuridik – Grund eller AB 04 och ABT 06 för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt.


LOU – Offentlig upphandling

 • Start
  Ort
  Stockholm
  Platser kvar
  14
  Utbildningslängd: 1 dag
  Utbildningsansvarig
  Hampus Wennberg
  hampus.wennberg@buc.se
  08-698 59 09
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka