Val av beläggningsåtgärd

Utbildningslängd: 2 dagar
Medlemspris: 7250 kr
Ordinarie pris: 7250 kr

Introduktion

Kursen behandlar nybyggnad eller periodiskt underhåll av gator och vägar. För ”dagligt driftunderhåll” hänvisas till kursen ”Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll”.


Utbildningens mål

Efter genomgången kurs ska du kunna välja ”rätt” beläggning alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktionella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kostnadsberäkning


Målgrupp

 • Entreprenörernas asfaltingenjörer
 • Beläggningsansvariga inom kommunala förvaltningar och bolag
 • Beläggningsingenjörer inom privata och statliga organisationer
 • Projektörer och konsulter

Utbildningens innehåll

 • Systematik och hjälpmedel för att välja rätt beläggning för respektive lager.
 • Olika lagers egenskaper och funktion.
 • Olika skadetyper och dess orsaker.
 • Beläggningstyper, bindemedel, vanliga typkonstruktioner.
 • Miljöaspekter utifrån olika beläggningstyper.
 • Förbättring av bindemedlens egenskaper med olika tillsatser.
 • Tillståndsbedömning av gator och vägar.
 • Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm).
 • Vägytemått för planering och kontroll.
 • Grupparbete med konkreta exempel.
 • Komponentredovisning av gatuanläggningar som stöd i underhållet

Val av beläggningsåtgärd

Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!