”Vi ser att det finns stor efterfrågan på projekteringsledare”

Möt Anne Melin Skogsberg och Monika Engman, utbildare i Projekteringsledning i praktiken och Projekteringsledning i praktiken – distans.

Berätta om er själva!

Monika:

– Jag har arbetat med projekt inom samhällsbyggnad i snart 25 år, både som konsult och som beställare. Under åren har jag bland annat arbetat som utredare med fokus på miljö och klimat, som projektledare inom byggbranschen och med hållbart företagande. Jag håller även kurser, föreläsningar och workshops, är certifierad coach och har skrivit boken Goda Affärer som handlar om hållbart företagande.

Anne:  

– Jag har lång erfarenhet av att arbeta i större team i samverkansprojekt, i första hand publika lokaler, kontor, restauranger och skolor. Jag är även certifierad coach för teamcoachning, och har arbetat som ledare och chef. Projekteringsledning och projektledning ligger mig varmt och hjärtat och jag har arbetat med det på både entreprenadsidan och som beställarsidan. För mig är det ett privilegium att få arbeta med komplexa projekt som engagerar och sedan se projekten utvecklas.

Ni har tagit fram den nya utbildningen projekteringsledning, varför behövs den och vem riktar den sig till?

– Utbildningen riktar sig till projekteringsledare som vill fördjupa sina kunskaper i ledarskap och gruppdynamik, men även projektledare, projektörer och arbetsledare som vill utveckla sin kompetens inom projekteringsledning. Vi ser att det finns stor efterfrågan på projekteringsledare, där extra fokus på samordning, samverkan och ledarskap behövs i den komplexa verklighet som vi verkar inom.  

Vilka kunskaper/insikter får deltagarna med sig? 

– Deltagarna får en övergripande förståelse för projekteringsprocessen och rollen som projekteringsledare, och vilken påverkan projekteringsfasen har på projektets resultat vad gäller med tid, ekonomi och kvalitet. Vår förhoppning är att deltagaren efter kursen tar med sig och sprider kunskaper om hur viktigt samordning, samverkan och kommunikation är för slutresultatet, för hela projekteringsgruppens välmående till säkrare leveranser. 

Vad är det bästa med att vara utbildare?

Monika:

– Jag tycker att det är väldigt roligt att bidra till förbättringar både i det lilla och det stora. Att få bidra med min erfarenhet och kompetens för att hjälpa andra att utvecklas samtidigt som det bidrar till mer hållbara projekt är oerhört givande. 

Anne:

– jag instämmer med Monika, att få dela med sig av sin kunskap och se hur andra växer i sin yrkesroll och som personer är inspirerande. ”Att lära genom att göra”  är ju vårt motto inom coachningen, och de praktiska övningarna under utbildningen  kommer att ge deltagarna nya insikter om sin roll som projekteringsledare. 

Är du intresserad av våra utbildningar i projekteringsledning?

Läs mer och boka:

Projekteringsledning i praktiken – Klassrum

Projekteringsledning i praktiken – Distans