Nya utbildningar inom miljö och hållbarhet

Byggbranschens Utbildningscenter har lanserat nya utbildningar inom miljö och hållbarhet: Renovera klimatsmart del 1 och 2 samt Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn.


Renovera klimatsmart, grund och fortsättning på distans

Maximera din affärsmodell genom fördjupande kunskaper om energieffektivisering

Bygg- och fastighetsbranschen har en unik möjlighet att bidra till att skapa energieffektivisering och minska fastigheters påverkan på miljön. Vi lanserar nu distansutbildningarna Renovera klimatsmart del 1 och 2.

Under utbildningarna får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering.

Renovera klimatsmart – distans

Vill du lära dig mer om energieffektivisering och hur du kan använda den kunskapen att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller högre värde i fastigheten? Under utbildningen får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering.
Läs mer och boka

Renovera klimatsmart – fortsättning – distans

Vill du införa eller erbjuda energiekonomiskt effektiva åtgärder till din kund? Vill du energieffektivisera och samtidigt förbättra den termiska komforten och luftkvaliteten inomhus? Det här är utbildningen som ger dig kunskap att ta fram lönsamma åtgärdspaket vid energieffektivisering.
Läs mer och boka


Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn – distans

Ny utbildning i återbruk och cirkulär materialhantering

Byggsektorn står inför en stor resurs- och klimatutmaning. Cirkulärt byggande och återbruk kan vara en del av lösningen, och samtidigt generera positiva följdeffekter inom andra områden. Under utbildningen jämför vi cirkulärt byggande och återbruk med traditionellt, linjärt byggande och du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både i din organisation och i ditt projekt.

Läs mer och boka