Renovera klimatsmart – Fortsättning – DISTANS

Utbildningslängd: 4 timmar
Medlemspris: 2200 kr
Ordinarie pris: 2500 kr

Välj datum och boka

Introduktion

Vill du införa eller erbjuda energiekonomiskt effektiva åtgärder till din kund? Vill du energieffektivisera och samtidigt förbättra den termiska komforten och luftkvaliteten inomhus? Det här är utbildningen som ger dig kunskap att ta fram lönsamma åtgärdspaket vid energieffektivisering. Utbildningens längd är 4 timmar.

Under denna utbildning får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering. Utbildningen består av två delar som ges vid separata tillfällen, där genomgången Del 1 är ett förkunskapskrav för Del 2.

I Del 2 får du kunskaper om hur byggnaders tekniska status kan fastställas och hur ekonomiskt lönsamma åtgärdspaket för olika byggnadstyper tas fram. Vi går igenom vanligt förekommande åtgärder på klimatskal och installationer, och hur du hanterar ekonomiska verktyg för att ta fram lönsamma åtgärdspaket.

Utbildningen är framtagen i samarbete med CIT Energy Management och Chalmers. Västra Götalandsregionen har finansierat framtagning av utbildningsmaterialet.

Så här fungerar en distansutbildning hos oss

När du går en distansutbildning hos Byggbranschens Utbildningscenter får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Utbildningen genomförs via det digitala distansverktyget Zoom meetings – ett intuitivt, inkluderande och driftsäkert verktyg – direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och bra det är.

Läs mer om vad som är bra att känna till gällande Zoom och vårt distansupplägg här.


Utbildningens mål

 • Du ska ha kännedom om av olika verktyg och underlag som kan användas vid en byggnadsbesiktning
 • Du ska ha kännedom om enskilda energiekonomiskt lönsamma åtgärder som vanlgtvis passar i samband med olika renoveringar
 • Du ska ha ökat dina kunskaper om hur du tar fram och räknar på energiekonomiskt lönsamma åtgärdspaket vid renovering
 • Du ska ha ökat dina kunskaper om hur lönsam energieffektivisering kan genomföras med beaktande av företagsekonomiska förutsättningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är involverad i renovering av byggnader. Exempelvis: byggnadsentreprenörer, KMA, säljare, energisamordnare, installationssamordnare, arbetsledare, platschefer, arbetschefer.


Utbildningens innehåll

 • Genomgång av olika verktyg och underlag som kan användas vid en byggnadsbesiktning inför en renovering
 • Genomgång av typiska åtgärder som passar i samband med olika renoveringar
 • Genomgång av hur enskilda åtgärder och paket av åtgärder påverkar energianvändningen
 • Kostnadsberäkningar med olika metoder
 • Introduktion till totalmetodiken och internräntemetoden

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har genomfört Del 1 och att du har grundläggande kunskaper i byggnads- och installationsteknik.


Renovera klimatsmart – Fortsättning – DISTANS

 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 4 timmar
  Utbildningsansvarig
  Sandra Andersson
  sandra.andersson@buc.se
  08-698 58 95
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka
 • Start
  Ort
  Distans
  Platser kvar
  20
  Utbildningslängd: 4 timmar
  Utbildningsansvarig
  Sandra Andersson
  sandra.andersson@buc.se
  08-698 58 95
  Visa datum och kontakt
  Boka utbildning
  Boka